Młodzi ludzie sukcesu

Od 02.09.2013 r. do 30.03.2015 r., trwa realizacja projektu pn. „Młodzi ludzie sukcesu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych/nieaktywnych zawodowo, uczących się lub zamieszkujących na terenie powiatów: bocheńskiego, krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego, proszowickiego, m. Kraków w wieku do 30 roku życia, chcących rozpocząć działalność gospodarczą o charakterze innowacyjnym.

W ramach projektu przewidziano dofinansowanie wysokości do 25 000 PLN dla 30 osób. Dodatkowo planowane jest udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego dla 20 uczestników projektu (800 PLN na miesiąc) oraz przedłużonego wsparcia pomostowego dla 10 Beneficjentów ostatecznych.

Projekt jest realizowany przez Fundację Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych w partnerstwie z ICT CONNECT sp. z o.o. w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  2007-2013.

KONTAKT:

www.mlodziludziesukcesu.org.pl

Biuro Projektu

ul. Skawińska 22/12
31-066 Kraków

tel. 500 668 841

e-mail: biuro@mlodziludziesukcesu.org.pl

Fundacja Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

ul. Warszawska 36 (III p.)
40-010 Katowice

ICT CONNECT spółka z o. o.

ul. Sławkowska 5
43-600 Jaworzno

 

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
projekt i realizacja: Triso.pl