Aban

Jesteśmy członkiem Association of Business Angels Networks.

Association of Business Angels Networks to organizacja, która umożliwia wielopłaszczyznową współpracę podmiotów rynku early-stage w Polsce. Członkowie ABAN – sieci aniołów biznesu oraz fundusze kapitału zalążkowego z całego kraju są częścią platformy pozwalającej na pozyskiwanie wartościowych partnerów.

Wspólnym celem każdego Anioła Biznesu, organizacji w ramach której działa oraz funduszu kapitału zalążkowego jest inwestowanie w dobrze rokujące przedsiębiorstwa we wczesnych etapach rozwoju. Aby umożliwić im jeszcze pełniejsze uczestnictwo w tych innowacyjnych i przedsiębiorczych procesach, zapewnić wsparcie merytoryczne oraz możliwość oddziaływania na ten rynek, stworzona została instytucja zrzeszająca sieci aniołów biznesu oraz fundusze kapitału zalążkowego Associotion of Business Angels Networks.

Polski rynek early-stage wciąż się rozwija i wymaga podjęcia wielu działań i inicjatyw na płaszczyźnie ustawodawczej, a także mających na celu profesjonalizację oraz podnoszenie kompetencji podmiotów tego rynku. Dzięki naszym doświadczeniom, dobrej znajomości tego środowiska oraz wiedzy eksperckiej możemy realnie wpływać na jego kształt i kierunki rozwoju.

Dzięki zaangażowaniu w ramach jednej struktury znakomitej większości podmiotów obecnych w Polsce na rynku early-stage investments możliwe będzie wytworzenie efektu synergii przy realizacji projektów tak o charakterze regionalnym jak i międzynarodowym. Pozwoli to na coraz większa rolę kapitału polskiego w inwestycjach podejmowanych w europie środkowo – wschodniej, jak również pozwoli na bardziej otwarty dialog z partnerami i instytucjami Unii Europejskiej.

Kontakt

www.aban.org.pl

Biuro Projektu
Fundacja Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
ul.Warszawska 36 (III p.)
40-010 Katowice

tel: 32/ 601 22 69
e-mail: biuro@ines.org.pl

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
projekt i realizacja: Triso.pl