Badania

Zakres badań realizowanych przez naszą organizację stanowi szeroki wachlarz przedsięwzięć skoncentrowanych na analizie problemów na poziomie mikro i makroekonomicznym oraz próbie przedstawienia rozwiązań zidentyfikowanych problemów. Przeprowadzane przez Nas badania służą zarówno realizacji celów Fundacji jak i szeroko pojętemu rozwojowi polskiej gospodarki. Realizujemy badania w takich dziedzinach jak:

  • Prawo;
  • Nowe technologie, w tym ich wykorzystanie w biznesie;
  • Gospodarka;
  • Polityka;
  • Finanse;
  • Ochrona środowiska.
Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
projekt i realizacja: Triso.pl