Cele Instytutu

  1. Prowadzenie działalności naukowo-badawczej prowadzonej na rzecz rozwoju nauk społecznych i ekonomicznych;
  2. Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
  3. Prowadzenie działalności nakierowanej na rozwój innowacyjności oraz transfer technologii;
  4. Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój segmentu małych i średnich przedsiębiorstw na rynku;
  5. Prowadzenie działań mających na celu wspomaganie rozwoju świadomości przedsiębiorców poszukujących zewnętrznego kapitału na rynku finansowym;
  6. Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  7. Krzewienie nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
  8. Warunkowanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
  9. Wspieranie rozwoju i popularyzacja polskiej myśli naukowej w zakresie nauk ekonomicznych i społecznych w Polsce oraz UE.

Jak instytut realizuje swoje cele >

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
projekt i realizacja: Triso.pl