E-warsztat

Od 01 kwietnia 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. jest realizowany pilotażowy projekt skierowany do nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu pracujących w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych na kierunkach informatycznych i pokrewnych.

Projekt jest realizowany przez Oddział Terenowy Stowarzyszenia "Wolna Przedsiębiorczość" oraz Fundację Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych. Projekt skierowany jest do nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w szkołach ponadgimnazjalnych na kierunkach informatycznych i pokrewnych, szczegółowo wskazanych w Rozporządzeniu MEN z 26.06.2007 r. zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego i lubelskiego. Idea projektu powstała z przeświadczenia, iż od wiedzy, kompetencji oraz umiejętności nauczycieli zależy wysoka jakość systemu oświaty oraz jest to podstawa do rozwoju samych nauczycieli a tym samym młodego pokolenia w obszarze dot. zmian technicznych i technologicznych. Program a także jego wdrożenie uwzględnia zmieniającą się specyfikę branży IT każdego z województw objętych projektem. Do realizacji projektu zaangażowane zostaną mazowieckie oraz lubelskie przedsiębiorstwa skupione w branży IT.

Kontakt:

www.e-warsztat.org.pl

Biuro Projektu
Fundacja Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
ul.Warszawska 36 (III p.)
40-010 Katowice

tel: 32/ 601 22 69
e-mail: biuro@ines.org.pl

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
projekt i realizacja: Triso.pl