Władze i Eksperci

Przemysław Jura

Dr Przemysław Jura - Prezes Zarządu

Koordynator zarządzający Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu – Innowacja (PSAB-I), będącej jedną z największych sieci aniołów biznesu w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Ponadto aktywny Anioł Biznesu, jako indywidualny inwestor kapitałowy finansuje oraz rozwija projekty inwestycyjne na wczesnym etapie rozwoju.Ekspert w dziedzinie inżynierii finansowej, inwestycji kapitałowych oraz zarządzania finansami przedsiębiorstw.Prezes firmy doradczej CAPITAL - Europejski Consulting Inwestycyjny.Członek zarządu oraz rad nadzorczych kilku spółek prawa handlowego oraz fundacji. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży doradztwa finansowego oraz inwestycji krajowych i zagranicznych. Zarządzał licznymi konsorcjami m.in. Centrum Atomistyki, Polskie Elektrownie Wiatrowe, Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Inwestycyjnych. Posiada m.in.: Akredytacje Krajowego Systemu Przygotowań do Funduszy Strukturalnych przy Ministerstwie Gospodarki oraz Certyfikat Akredytowanego Konsultanta Audytu  Projektów Europejskich w ramach Programme of Training and Accreditation of the European Union Staff - European Funds Advisor, Certyfikat Project Management PRINCE 2; Certyfikat Akademii Innowacji i Venture Capital.
Sekretarz Komitetu Współpracy Nauki i Biznesu Krajowej Izby Gospodarczej w kadencji 2012-2013. Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju i Innowacyjności, inicjator i organizator Forum Paliw Alternatywnych organizowanego przez Fundację w partnerstwie z Politechniką Częstochowską.Ponadto pomysłodawca wielu inicjatyw o charakterze regionalnym i ogólnopolskim, w tym: Forum Gospodarczego InvestExpo i licznych konferencji branżowych pod wspólną marką InvestExpo. Twórca i założyciel studenckiej sieci Aniołów Biznesu StudBAN. Ekspert zewnętrzny Śląskiej Rady Innowacji istniejącej przy Marszalku Województwa Śląskiego.Były pracownik dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, aktywny trener. Doktor Nauk Ekonomicznych - Przewód doktorski prowadzony na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w dziedzinie funduszy kapitałowych wysokiego ryzyka. 

......................................................................................................................................

Agnieszka Bujak

 

Magister Prawa i Adwokat. Absolwentka Wydziały Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych na Uniwersytecie Śląskim. Ukończyła studia podyplomowe z prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Katowicach. Pani Agnieszka Bujak jest ekspertem z dziedziny prawa prowadzącym szkolenia i prelekcje dla organów zarządzających spółkami kapitałowymi, w szczególności związane z wprowadzaniem innowacji na rynek zgodnie z przepisami prawa oraz zabezpieczeniem własności intelektualnej innowacyjnych produktów. Dodatkowo Pani Agnieszka Bujak prowadzi szkolenia z tematyki zakazów i ograniczeń reklamy jako narzędzi ochrony konsumenta oraz zasad uczciwej konkurencji we wdrażaniu innowacyjnych produktów i usług.

......................................................................................................................................

Marek Dondelewski

Konsultant funduszy strukturalnych i koordynator projektów innowacyjnych UE. Posiada wieloletnie doświadczenia zawodowe w zakresie zarządzania projektami oraz funduszami europejskimi i administracją publiczną. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Warszawskiej oraz The Nottingham Trent University i Wielkopolskej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ekspert ds. innowacji Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza w Gdańsku. Członek Rady Nadzorczej Bałtyckiego Centrum Transferu Technologii S.A. Autor regionalnych programów innowacyjnego rozwoju, wspierających transfer technologii do gospodarki i MSP (m.in. Pomorskie Technopolis, Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacji i Społeczeństwa Informacyjnego (RORIiSI) Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu).  Marek Dondelewski jest właścicielem firmy doradztwa inwestycyjnego Eurofunduszu i partner Europejskiego Holdingu Doradczego Sp. z o.o. w Warszawie. Jako doradca inwestycyjny, zajmuje się pozyskiwaniem środków finansowych i zarządzaniem projektami inwestycyjnymi w tym finansowanych z UE oraz  funduszy kapitałowych.Jest autorem wielu publikacji z dziedziny strategii inwestycyjnych i zarządzania oraz zagadnień rozwoju innowacji przedsiębiorstw. Członek Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw w  Warszawie. Aktualnie zarządza projektem  rozwoju energetycznego regionu M. Bałtyckiego –BalticSupply 2010-2013 i współpracuje z Eureka Research International Programme w Kanadzie w zakresie komercjalizacji innowacyjnych technologii i produktów przedsiębiorstw i instytucji B+R oraz Baltic Development Forum ( BDF). Jest pomysłodawcą powołania Centrum Kompetencyjnego Energetyki (CKE).

.......................................................................................................................................

Michał Marciniak

Ekonomista, Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na specjalności Dystrybucja i handel.  Manager z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami oraz przedsiębiorstwami z wielu branż: od budownictwa, przez chemię, do usług sportowych i rekreacji. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami, inwestycjami, kapitałem ludzkim oraz wdrażaniem innowacji na rynek. Od lat zajmuje się uruchamianiem start-up’ów w różnych branżach, w tym od 2013 roku stoi na czele Akademickiej Sieci Aniołów Biznesu StudBAN. Pan Michał zarządza również spółkami które są start-upami technologicznymi i mają służyć komercjalizacji pomysłów zgodnego z zasadami ochrony środowiska.Michał Marciniak zarządza również Parkiem Innowacji i Przemysłu, który posiada status Centrum Badawczo  Rozwojowego i aktywnie uczestniczy w badaniu i wytwarzaniu innowacyjnych produktów. Wykształcenie oraz doświadczenie Pana Michała Marciniaka sprawiają, iż jest on Ekspertem w dziedzinie badań i komercjalizacji innowacyjnych produktów oraz ekspertem z branży materiałów i chemii budowlanej.

.......................................................................................................................................

Tomasz Popławski

Dr hab. Inż. prof. Tomasz Popławski - Prodziekan m.in. Nauki Wydziału Elektrycznego oraz Członek Senatu Politechniki Częstochowskiej. Na przestrzeni lat zdobywał doświadczenie zawodowe związane z naukami informatycznymi oraz elektrotechnicznymi na Politechnice Częstochowskiej oraz w Wyższej Szkole Górniczej Uniwersytetu Technicznego w Ostravie. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej Oddziału w Częstochowie, Członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Członek Komitetu Programowego Międzynarodowej Konferencji Naukowej International Conference Information Systems Architecture and Technology, Członek Rady Programowej Cyklicznej Konferencji Naukowo-Technicznej Rynek Energii Elektrycznej, Przewodniczący Komitetu Programowego Międzynarodowej Konferencji Naukowej Forecasting In Electric Power Engineering. Główny obszar zainteresowań i działań zawodowych to elektroenergetyka, natomiast główna tematyka prowadzonych badań to modelowanie i prognozowanie obciążeń systemów elektroenergetycznych, zapotrzebowania na moc i energię elektryczną oraz kształtowania się cen energii elektrycznej w horyzontach krótko-, średnio-i długoterminowych z wykorzystaniem teorii chaosu deterministycznego, sztucznych sieci neuronowych, algorytmów genetycznych oraz logiki rozmytej, modelowanie i prognozowanie przekrojowo przestrzenne zmienności obciążeń w węzłach sieci przesyłowej i rozdzielczej systemu elektroenergetycznego, modelowanie procesów w gospodarce elektroenergetycznej oraz analizy gospodarcze i techniczne w elektroenergetyce. Autor i współautor 162 publikacji naukowych. Ekspert z branży energetyki.

.......................................................................................................................................

Jerzy Zwoździak

Prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak - Ekspert branżowy z zakresu ochrony środowiska.

Dorobek naukowy Profesora Jerzego Zwoździaka obejmuje 201  prac opublikowanych, w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz materiałach konferencyjnych a także ponad 122 prac niepublikowanych (bazy Pol.Wrocławskiej ,ICHN oraz innych baz). Autor dwóch monografii i współautor (lub edytor) 4 książek. Współautor dwóch patentów. Twórca krajowej szkoły naukowej  w zakresie modelowania receptorowego i diagnostycznego w ochronie atmosfery. Pełnił funkcje: kierownika Zakładu Ekologistyki, Dyrektora Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej,  Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Przewodniczył Radzie Fundacji Rozwoju Politechniki Wrocławskiej, uczestniczy w pracach Rady Naukowej w Instytucie Podstaw Inżynierii Środowiska w Zabrzu oraz w Komitecie Inżynierii Środowiska PAN. W 1992 roku został powołany na doradcę Ministra Środowiska, a w 1998 roku na Radcę Ministra Gospodarki. Odbył staże w Center for Hazardous Materials University of Pittsburgh, USA, w International Center for Environmental Technology Transfer, Yokkaichi, Japan i w Imperial College of Science Technology and Medicine w Londynie.

Od 2013 do końca 2015 roku sprawował funkcje Vice Prezesa Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, od 2013 roku sprawuje funkcje Szefa  Narodowego Centrum Badań Jakości Powietrza w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

.......................................................................................................................................

Tomasz Sucheta

Ekspert w projektowaniu zaawansowanych strategii komunikacji marketingowej w mediach cyfrowych. Jedyny specjalista w Polsce o bogatym doświadczeniu międzynarodowym. Szkolił menedżerów i prowadził prezentacje dla klientów m.in. w Japonii, USA, Wlk. Brytanii, na Litwie, Łotwie i w Estonii. W Polsce współpracował jako autor szkoleń dla ECU Marketing i Internet Standard. Jego doświadczenie obejmuje pracę jako Dyrektor Strategiczny dla agencji Hypermeda (największej polskiej agencji interaktywnej) i General Manager na kraje bałtyckie sieci Isobar (największej na świecie sieci firm marketingu interaktywnego). Portfolio autorskich realizacji obejmuje strategie komunikacji marek dla największych klientów rynku m.in.: Konica Minolta (projekt globalny), Olympus, Żywiec, Kompania Piwowarska, Procter&Gamble, Philip Morris, Eurozet, TVN, PKO BP, Credit Suisse, Wirtualna Polska, Grundfos, Bayer Polska, Rockwool, Lexmark Polska, Hewlett-Packard, Onet, PTC Era, Cyfrowy Polsat. Tomasz Sucheta jest autorem kilkuset publikacji, które ukazały się w branżowej prasie marketingowej w kraju i zagranicą, dotyczących nowoczesnych strategii komunikacji internetowej, i rynków interaktywnych.

.......................................................................................................................................

Paweł Zatwarnicki

Absolwent i wieloletni wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Trener działający na zlecenie banków, funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich oraz organizacji szkoleniowych i dydaktycznych. Paweł Zatwarnicki współpracuje od wielu latz GPW w Warszawie S.A. jako koordynator i wykładowca ogólnopolskiej Szkoły Giełdowej. Realizuje szkolenia z zakresu instrumentów pochodnych, rynków finansowych, procesów wprowadzenia spółki na GPW czy NewConnect.  W ramach działalności gospodarczej Paweł Zatwarnicki świadczy doradztwo inwestycyjne i finansowe w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw czy JST oraz zabezpieczania  ryzyka w działalności gospodarczej.Paweł Zatwarnicki  Specjalizuje się również w wyborze produktów inwestycyjnych dla osób zamożnych i firm.

.......................................................................................................................................

Łukasz Siemieniuk

Dyrektor Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w Białymstoku; członek grupy eksperckiej w obszarze e – Biznesu w ramach projektu „e – Podlasie – kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego”; członek Rady Przedsiębiorczości przy Prezydencie Miasta Białegostoku; asystent w Katedrze Finansów, Rachunkowości i Informatyki  Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku; absolwent Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku; szkoleniowiec z zakresu przedsiębiorczości akademickiej, systemów finansowo-księgowych; autor wielu publikacji dotyczących zarządzania kapitałem intelektualnym, przedsiębiorczości akademickiej, informatycznych systemów zarządzania.

.......................................................................................................................................

Beata Potempa

Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Częstochowie, studia podyplomowe na kierunku "Akademia Trenera Biznesu" w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu  oraz studia podyplomowe na kierunku "Psychologia Zachowań Społecznym" na  Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Jest ekspertem łączącym umiejętności  humanistyczne z nauką ekonomiczną, posiadającym liczne sukcesy na obu polach naukowych. W Fundacji Beata Potempa pełni rolę eksperta ds. szkoleń.

.......................................................................................................................................

Wojciech Grzyb

Ukończył Akademię Ekonomiczną im.K.Adamieckiego w Katowicach oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach. Jest ekspertem z zakresu rachunkowości, finansów, ekonomii oraz metod pozyskiwania przez MŚP finansowania zewnętrznego. Jest twórcą i menedżerem Śląskiej Sieci Aniołów Biznesu. W Fundacji pełni nadzór nad projektem PSAB-I i jest doradcą ekonomicznym Rady Naukowej Instytutu.

.......................................................................................................................................

Artur Górecki

Ukończył Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w Katowicach w dziedzinie ekonomii. Posiada duże doświadczenie w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz w pozyskiwaniu źródeł finansowania dla przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw sektora małych i średnich. Jest wieloletnim ekspertem z dziedziny ubezpieczeń. W Fundacji pełni rolę eksperta ds. źródeł finansowania przedsiębiorstw.

.......................................................................................................................................

Tomasz Niciak

Jest ekspertem fundacji w dziedzinie transferu technologii i przedsiębiorczości akademickiej. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku stosunki międzynarodowe, specjalizował się w europeistyce, tematyce funduszy europejskich oraz zarządzaniu projektami. Od ponad dwóch lat dyrektor Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Wrocławskiego oraz kierownik Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii. Wieloletni specjalista w zakresie zarządzania projektami, zarządzania innowacjami, wyceny i oceny technologii, audytu technologicznego. Członek Zespołu ds. Przedsiębiorczości Akademickiej w ramach Dolnośląskiej Rady Przedsiębiorczości i Nauki przy Business Centre Club.

.......................................................................................................................................

Ewelina Hutmańska

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach o specjalizacji komunikacja w biznesie krajowym i międzynarodowym. Od ponad roku związana z Instytutem Nauk Ekonomicznych i Społecznych w zakresie kierowania projektem Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu – Innowacja. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w firmie informatycznej, gdzie kierowała rozwojem systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie relacjami z klientem. Ekspert w zakresie zarządzania  i badania relacji z klientem, negocjacji, zarządzania kapitałem ludzkim, zarządzania sprzedażą oraz budowania strategii komunikacyjnej firm. W swojej kilkuletniej karierze przeprowadziła wiele szkoleń w zakresie wyżej wymienionej tematyki. Autorka kilku artykułów eksperckich z zakresu budowania relacji w biznesie.

.......................................................................................................................................

Grzegorz Nocoń

Absolwent Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej w Katowicach. Posiada bogate doświadczenie w opracowywaniu dokumentacji aplikacyjnych dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw starających się pozyskać wsparcie finansowe ze środków UE oraz środków krajowych w ramach programów pomocowych(min.PO IG, PO IiŚ, PO KL, NFOŚiGW, WFOŚiGW). Grzegorz Nocoń posiada również doświadczenie i wiedzę w przeprowadzaniu kompleksowych analiz potrzeb kapitałowych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, określenie profilu potencjalnego optymalnego inwestora, wsparcie właściwego procesu transakcyjnego.

 

 

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
projekt i realizacja: Triso.pl