Finanse

 

Agencja Rozwoju Innowacji jest fiirmą doradczo - szkoleniową świadczącą usługi związane z pozyskiwanie kapitału na rozwój przedsiębiorstw oraz organizacji samorządowych ze szczególnym uwzględnieniem funduszy UE.

www.aridotacje.pl

 

 

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. działa na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego Polski. Jej głównym celem jest wspieranie przedsiębiorczości poprzez realizację działań, mających na celu wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań przez przedsiębiorców, rozwój zasobów ludzkich, ekspansji na rynki zagraniczne, rozwój regionalny. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako Regionalna Instytucja Finansująca, jest regionalnym partnerem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie.

www.region.zgora.pl

 


Copernicus Securities S.A. to firma zajmująca się usługami finansowymi takimi jak pomoc w zarządzaniu aktywami, nawiązywaniu relacji inwestorskich, korzystaniu z funduszy inwestycyjnych. Oferowany jest także szeroki wachlarz usług maklerskich i doradztwo w zakresie finansowania działalności.

www.copernicus.pl

 

 

ETGK

Europejska Technologiczna Grupa Kapitałowa FUND

Powstanie Europejskiej Technologicznej Grupy Kapitałowej zostało zainicjowane przez dwa podmioty: Park Innowacji i Przemysłu Sp. z o.o. oraz Fundację Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych.

Zarówno Park Innowacji, jak i Fundacja INES od wielu lat realizuje usługi wsparcia projektów inwestycji kapitałowych, przygotowując je do efektywnego wdrożenia na rynek. Wsparcie projektów inwestycyjnych jest realizowane w obszarze techniczno-technologicznym oraz prawno-inwestycyjnym.

Dzięki dobrze zaprojektowanej w ramach ETGK synergii wynikającej ze współpracy sektora nauki i inwestorów rynku kapitałowego, przewidywany jest wzrost udziału projektów w drugich rundach inwestycji Aniołów Biznesu oraz funduszy seed capital.

 

Europejska Technologiczna Grupa Kapitałowa BRIDGE

ETGK BRIDGE to fundusz wparcia projektów B+R w fazach Proof of Principle i Proof of Concept.

Celem Funduszu jest:

• zwiększenie podaży projektów B+R o wysokim potencjale komercjalizacyjnym,

• finansowanie projektów o charakterze innowacji produktowej i procesowej znajdujących się w fazie Proof-of-Principle (PoP) i Proof-of-Concept (PoC),

• docelowo zwiększenie udziału projektów PoP w drugich rundach inwestycji Aniołów Biznesu, funduszy Seed, funduszy VC,

• wzrost nakładów prywatnych na finansowanie działalności B+R.

Inicjatywę w powołaniu Funduszu miały Fundacja Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych oraz Park Innowacji i Przemysłu Sp. z o.o. Są to podmioty, które łączą doświadczenie jednostki naukowej, ekspertów naukowych, z kompetencjami z obszaru komercjalizacji, rozwoju biznesu i inwestycji kapitałowych. W wyniku połączenia tych kompetencji powstał niezbędny fundament – Kapitał Organizacji - dzięki któremu Fundusz dysponuje kompetencjami zespołu w sferze naukowej, kadrą z dostępem do pipeline wyników prac B+R, kompetencjami do ich analizy i oceny, tworzenia strategii komercjalizacji i obsługi transakcji inwestycyjnych. Kapitał Organizacji wsparty jest niezbędnym Kapitałem Relacji, spośród którego można wyróżnić relacje krajowe i zagraniczne w środowisku naukowym i odpowiedzialnym za transfer technologii, akceleracje projektów PoP, mentoring oraz w środowisku finansowym: preSeed, Seed i Venture Capital.

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
projekt i realizacja: Triso.pl