Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana

  Narodowe Centrum Badań Jądrowych powstało w 2011 r. z połączenia Instytutu Problemów Jądrowych i Instytuty Energii Atomowej POLATOM. Prowadzi badania podstawowe i stosowane w dziedzinie fizyki jądrowej niskich i wysokich energii, techniki reaktorów jądrowych i energetyki jądrowej. Eksploatuje jedyny w Polsce jądrowy reaktor badawczy MARIA, który służy m.in. do wytwarzania izotopów promieniotwórczych, radiacyjnej modyfikacji materiałów oraz badań na wiązkach neutronów.

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
projekt i realizacja: Triso.pl