Jak instytut realizuje swoje cele

INSTYTUT REALIZUJE SWOJE CELE POPRZEZ:

 1. Finansowanie stypendiów dla osób podejmujących studia lub prace badawcze w zakresie objętym celami Fundacji;
 2. Organizowanie oraz finansowanie wspólnych badań naukowych oraz wymiany grup badawczych w Europie, zainteresowanych prowadzeniem badań w zakresie objętym celami fundacji;
 3. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę z osobami fizycznymi, prawnymi i organizacjami wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji;
 4. Upowszechnianie wiedzy o strukturach, celach, dorobku i procesach integracyjnych Unii Europejskiej;
 5. Nawiązywanie współpracy pomiędzy działającymi sieciami inwestorów prywatnych, a środowiskiem naukowym i akademickim (w tym z sieciami aniołów biznesu i funduszami wysokiego ryzyka);
 6. Inicjowanie powstawania nowych i rozwoju istniejących sieci inwestorów prywatnych (w tym tworzenie platform służących kojarzeniu inwestorów z przedsiębiorcami, ośrodkami akademickimi);
 7. Tworzenie opracowań i analiz dotyczących poszczególnych dziedzin życia publicznego i gospodarczego oraz przedstawianie programów reform kraju;
 8. Organizowanie seminariów, szkoleń, debat i konferencji naukowych służących gromadzeniu i wymianie informacji oraz propagowaniu idei oraz celów rozwijanych przez Fundację;
 9. Prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej;
 10. Utrzymywanie stosunków z innymi pokrewnymi organizacjami na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą;
 11. Inicjowanie i prowadzenie działań zmierzających do powstawania nowych i rozwoju istniejących sieci inwestorów prywatnych i ich otoczenia rynkowego;
 12. Prowadzenie działalności doradczej dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw;
 13. Kształtowanie świadomości przedsiębiorców z zakresu rynku finansowego (w tym zwiększania świadomości przedsiębiorców nt.usług i korzyści oferowanych przez szeroko rozumiany rynek finansowy);
 14. Organizowanie, finansowanie i prowadzenie prac badawczych w dziedzinie nauk społecznych, prawa i ekonomii;
 15. Prowadzenie szeroko rozumianej działalności szkoleniowej;
 16. Organizowanie imprez masowych, wystaw, odczytów, oraz innych form propagujących działalność Fundacji;
 17. Realizacja nieodpłatnych i odpłatnych zadań publicznych;
 18. Doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Fundacji;
 19. Gromadzenie i przetwarzanie informacji w zakresie zgodnym z celami Fundacji;
 20. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zgodnym z celami Fundacji.
Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
projekt i realizacja: Triso.pl