Konferencje

Organizowane przez fundację INES konferencje są skierowane głównie do małych i średnich przedsiębiorców, przedstawicieli sektora nauki, przedstawicieli sektora B+R, przedstawicieli sektora pozarządowego. Zakres tematyki konferencji obejmuje aktualnie między innymi:

 • Dofinansowanie z funduszy UE na przygotowanie procesu pozyskania inwestora – procedura oraz zagadnienia praktyczne;
 • Innowacyjność w ochronie środowiska a biznes;
 • Sytuacje kryzysowe w social mediach;
 • Ochrona danych osobowych i zarządzanie informacją na rynku inwestycji kapitałowych;
 • Instrumenty wsparcia dostępne dla funduszy VC w programie ramowym CIP 2007-2013;
 • Prawa i obowiązki stron w przypadku transferu kapitału;
 • New Connect jako forma pozyskiwania kapitału;
 • Budowanie wartości firmy: systematyczna maksymalizacja wyceny spółki;
 • Budowanie wizerunku w otoczeniu zewnętrznym. Dylematy MSP;
 • Czym charakteryzuje się dobra umowa inwestycyjna. Aspekt praktyczny;
 • Pozyskanie finansowania zewnętrznego na rozwój przedsiębiorstwa;
 • Zarządzanie ryzykiem walutowym w sytuacji dużej niestabilności rynku finansowego;
 • Rynek kredytów - stan obecny i perspektywy;
 • Rola kobiet w biznesie.
Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
projekt i realizacja: Triso.pl