Posiedzenie Dolnośląskiej Rady Przedsiębiorczości i Nauki

 

 

16 kwietnia br. w siedzibie Loży Dolnośląskiej Business Centre Club we Wrocławiu odbyło się posiedzenie Plenarne Dolnośląskiej Rady Przedsiębiorczości i Nauki z udziałem członków Klastra Nutribiomed, któremu towarzyszyło seminarium projektu „Twoja Wiedza. Twoja Firma. Zarzuć sieci współpracy” – Klaster Nutribiomed jako modelowy przykład transferu wiedzy.

Spotkanie otworzył Marek Woron, Kanclerz Loży Dolnośląskiej BCC, Profesor Tadeusz Trziszka, Przewodniczący Rady Klastra Nutribiomed oraz Tomasz Siemież, Koordynator Projektu „Twoja Wiedza. Twoja Firma. Zarzuć sieci współpracy”.

W spotkaniu udział wzięli m.in. Przemysław Jura, Prezes Zarządzający Instytutem Nauk Ekonomicznych i Społecznych oraz Tomasz Niciak, Ponadregionalna Sieć Aniołów Biznesu - Innowacja, który przedstawił kwestię wsparcia inwestorów prywatnych dla projektów startupowych.

Spotkanie było okazją do wartościowej wymiany wiedzy i doświadczeń.

 

Dolnośląska Rada Przedsiębiorczości i Nauki (DRPiN) jest niezależną, nieposiadającą osobowości prawnej platformą integrującą środowiska Uczelni Wyższych oraz organizacji biznesowych, której głównym zadaniem i celem jest pokonywanie barier istniejących pomiędzy obydwoma sektorami, ich wzajemne zbliżanie, wykorzystanie kapitału intelektualnego i uwalnianie potencjału innowacyjnego w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy. Więcej szczegółów: http://lozadolnoslaskabcc.pl/index.html

 

 

 

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
projekt i realizacja: Triso.pl