Bezpłatny kurs na Menedżera ds. komercjalizacji Innowacji na Dolnym Śląsku

Szykuje się wielka szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych dla mieszkańców Dolnego Śląska zatrudnionych w obszarze innowacji i będących pomiędzy 50 a 64 rokiem życia.  Są jeszcze miejsca w bezpłatnym kursie przygotowującym do nowego zawodu „Menedżera ds. komercjalizacji innowacji”. Trzeba się spieszyć, ponieważ przedłużona rekrutacja trwa tylko do końca lipca.

Dzięki współfinansowaniu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Dolnośląski Związek Pracodawców wraz z Agencją Rozwoju Innowacji przygotował cykl 11 weekendowych spotkań, które umożliwią  zdobycie umiejętności niezbędnych w pracy w nowoczesnym i innowacyjnym przedsiębiorstwie. Projekt to szansa dla osób po 50-tym roku życia na zwiększenie swojej konkurencyjności na rynku pracy, zdominowanym w przeważającej większości przez młodych ludzi. To także sposób na zdobycie dodatkowego wykształcenia  i pokonanie wszelkich barier mentalnościowych.

Kurs skierowany jest zarówno do mieszkańców Dolnego Śląska , jak i tych osób, które znalazły już zatrudnienie w tym regionie. Ważne, by osoby te były związane z pracodawcą  umową o pracę, umową o dzieło lub na zlecenie, oraz były zatrudnione w firmie lub instytucji wdrażającej nowe technologie i innowacje. Szczególnie do udziału w kursie zapraszamy pracowników instytucji otoczenia biznesu, jednostek badawczo-rozwojowych, parków technologicznych oraz organizacji pozarządowych. Oferta adresowana jest  także do  zatrudnionych w ośrodkach naukowych i uczelniach wyższych. Warunkiem koniecznym jest jednak spełnienie kryterium wieku:  50-64 lata.

Bezpłatne szkolenie obejmie zagadnienia związane z ochroną własności intelektualnej, obsługą nowoczesnych baz patentowych oraz oceną potencjału rynkowego innowacji. Ponadto, Menedżer ds. Komercjalizacji innowacji zdobędzie kompleksową wiedzę na temat źródeł finansowania działalności innowacyjnej, oraz wiedzę przydającą się przy zarządzaniu zasobami w fazie planowania projektu. Kurs, to także indywidualne spotkania z coachem, który doradzi jak wykorzystać nową wiedzę w praktyce. Gwarancją ukończenia kursu i otrzymania certyfikatu  jest obecność na minimum 80% zajęć oraz zdanie wewnętrznego egzaminu.

W ramach projektu zostaną utworzone cztery 10-osobowe grupy, dla których zajęcia będą prowadzone we Wrocławiu i w Lubinie, co stanowi  duże udogodnienie dla zainteresowanych ofertą, którzy pochodzą z różnych części województwa. W związku z tym, że zostały jeszcze wolne miejsca, ostateczny termin składania dokumentów w tej edycji projektu został przedłużony do końca lipca.  Dla osób, które będą chciały skorzystać z tej szansy później, początek rekrutacji dla nowych grup rozpocznie się już w sierpniu br.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do pobrania formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na stronie www.ariszkolenia.pl. Odpowiedzi na wszelkie pytania związane z udziałem w projekcie można uzyskać kontaktując się z centrum rekrutacji Agencji Rozwoju Innowacji pod numerem telefonu 071/354-07-93.

 

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
projekt i realizacja: Triso.pl