CSR drogą do innowacji

 ‘CSR drogą do innowacji’ to nowatorski projekt realizowany przez Agencję Rozwoju Innowacji w partnerstwie z Dolnośląskim Związkiem Pracodawców, powiatem legnickim i partnerem ponadnarodowym- firmą GoodBrand z Wielkiej Brytanii. Zwrócono się do nas o patronat nad tym przedsięzwięciem i z przyjemnością przyjęliśmy tę propozycję.

Mimo, iż tematyka społecznej odpowiedzialności biznesu jest wśród polskich firm coraz bardziej znana i popularna, wielu przedsiębiorców wciąż mylnie utożsamia CSR z filantropią. Tymczasem CSR to przecież przede wszystkim filozofia zarządzania firmą, która wiąże się z wymiernymi korzyściami biznesowymi. Wdrażanie strategii społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju prowadzi do zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności, budowania lojalności pracowniczej i zdobywania niezagospodarowanych, nowych rynków.

Projekt ‘CSR drogą do innowacji’ ma pokazać przedsiębiorcom sektora MMŚP, że CSR się po prostu opłaca.

Głównym celem projektu jest stworzenie biznesowego modelu wdrażania rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności, który wzmacniać będzie innowacyjność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Model ten krok po kroku wskaże jak dzięki wykorzystywaniu koncepcji CSR budować przewagę konkurencyjną. Działania w nim koncentrować się będą na trzech obszarach: odpowiedzialnego zarządzania relacjami z interesariuszami (klientami, dostawcami, społecznością lokalną), odpowiedzialnego zarządzania pracownikami i działaniach związanych z ochroną środowiska.

Projekt przebiegać będzie w trzech etapach. W pierwszym interdyscyplinarny zespół ekspertów z zakresu CSR, HR, zarządzania i ekonomii opracuje wersję testową modelu. Dla przedsiębiorców zorganizowany zostanie ponadto cykl seminariów, których celem będzie promocja i upowszechnianie koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu.  W etapie drugim (etapie testowania) wypracowane przez ekspertów rozwiązania wdrażane będą w osiemnastu zaangażowanych do projektu dolnośląskich przedsiębiorstwach. Każdej z firm zapewnione zostanie merytoryczne wsparcie- współpraca z konsultantami i dostęp do tematycznej platforma internetowej.  W trzecim etapie, na podstawie wyników i doświadczeń z etapu testowania, zespół ekspertów opracuje finalną wersję modelu, którą wdrażać będą mogły przedsiębiorstwa sektora MŚP w Polsce i za granicą.

Każdemu z etapów projektu towarzyszyć będzie kampania promocyjna i upowszechniająca. W ramach projektu odbędą się także dwie edycje certyfikacji dla przedsiębiorstw wdrażających model, wizyta studyjna w Londynie- siedzibie firmy GoodBrand oraz międzynarodowa konferencja podsumowująca projekt.

Więcej informacji o projekcie na stronie: www.innowacjecsr.eu

 

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
projekt i realizacja: Triso.pl