Drugi panel dyskusyjny

Panel dyskusyjny  nr 2: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE I BUDOWANIE STRATEGII

W dniach 5-6 lipca 2012 r. w Lędzinach odbył się drugi panel dyskusyjny z udziałem Członków Partnerstwa Lokalnego działającego na rzecz powiatu bieruńsko-lędzińskiego zawiązanego w ramach projektu „Razem znaczy lepiej”.

Spotkanie poprowadził ekspert z zakresu strategii komunikacji - Tomasz Sucheta. Jest on wybitnym specjalistą w projektowaniu zaawansowanych strategii komunikacji marketingowej w mediach cyfrowych, jedynym w Polsce o tak bogatym doświadczeniu międzynarodowym. Szkolił menedżerów i prowadził prezentacje dla klientów m.in. w Japonii, USA, Wielkiej Brytanii, na Litwie, Łotwie i w Estonii.

Uczestnicy spotkania usłyszeli wiele m.in. na temat budowy siły i świadomości marki oraz metodyki strategii marketingowych, co miało na celu zainspirowanie przedstawicieli Członków Partnerstwa Lokalnego do refleksji nad tym jak ważna jest wiedza na temat postrzegania marki Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego przez mieszkańców oraz osoby czy podmioty zewnętrzne; jak ważna jest wiedza o odbiorcach naszej komunikacji (insight); oraz jak ustalać cele behawioralne i kognitywne, a także jak mierzyć skuteczność i prawidłowe rozumienie komunikatów. 

Uczestnicy spotkania zgłaszali swoje uwagi i spostrzeżenia, a także propozycje obszarów w  powiecie wymagających poprawy. Przedstawione uwagi, wnioski i pomysły zostaną zamieszczone w notatce oraz przekazane wszystkim Podmiotom Członkowskim jak i Ekspertom tworzącym strategię dla Powiatu.

Każde spotkanie ma charakter moderowanej dyskusji, dzięki czemu uczestnicy są otwarci i chętnie rozmawiają o problemach w powiecie. To już drugi panel dyskusyjny w ramach projektu „Razem znaczy lepiej’ kolejny, o tematyce „Analiza i zastosowanie wyników badań w budowaniu strategii”, zaplanowany jest na 29-30 sierpnia.

Zapraszamy do udziału i dziękujemy uczestnikom dotychczasowym paneli za obecność i wsparcie!

Więcej informacji o projekcie: www.razemznaczylepiej.pl

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
projekt i realizacja: Triso.pl