I OGÓLNOPOLSKIE FORUM PPPortal.pl Dotychczasowe osiągnięcia, a przyszłość PPP w Polsce

PPPortal.pl- platforma internetowa poruszająca tematykę partnerstwa publiczno-prywatnego, organizuje w Katowicach, w dniu 25 października 2012 r. konferencję pn.„I OGÓLNOPOLSKIE FORUM PPPortal.pl – Dotychczasowe osiągnięcia, a przyszłość PPP w Polsce” Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych pełni rolę Partnera Instytucjonalnego konferencji.

Założeniem „I OGÓLNOPOLSKIEGO FORUM PPPortal.pl – Dotychczasowe osiągnięcia, a przyszłość PPP w Polsce”,jest podsumowanie dotychczasowych osiągnięć, podjętych kroków w zakresie realizacji pierwszych inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Dzięki prezentacji i omówieniu podjętych inicjatyw przez różnych prelegentów, słuchacze otrzymają możliwość zapoznania się z ich punktem widzenia, zdobytym doświadczeniem oraz wskazówkami na przyszłość.

Z kolei „okrągły stół”, pełniący rolę panelu dyskusyjnego, będzie się koncentrować na przyszłości oraz kierunkach rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Zaproszeni goście, zaprezentują swoje poglądy i choć na co dzień różnią się w prezentowanych przez siebie opiniach, a nawet konkurują ze sobą na różnych płaszczyznach, będą mogli wspólnie zastanowić się nad przyszłością PPP w Polsce,  wyciągając wnioski z dotychczasowych osiągnięć.

Po raz pierwszy w Polsce,  zostanie również uruchomiony specjalnie przygotowany Punkt Konsultacyjny PPP oraz Investors Cafe. W Punkcie konsultacyjnym partnerzy doradczy, instytucje finansowe oraz podmioty prywatne będą do dyspozycji wszystkich samorządów będących uczestnikami  Forum. Zainteresowani przedstawiciele JST otrzymują w ten sposób niepowtarzalną okazję do zasięgnięcia porad oraz opinii dotyczących konkretnych aspektów projektów planowanych, bądź realizowanych w formule PPP.

Investors Cafe będzie z kolei pełnił rolę dedykowanego miejsca, w którym przedstawiciele samorządowi będą mogli odbywać rozmowy z potencjalnymi inwestorami w planowanych projektach PPP.

Zwieńczeniem Forum będzie dyskusja gości specjalnych zaproszonych do okrągłego stołu. Podsumują oni ostatnie doświadczenia  związane z PPP,  przeanalizują obecną sytuację rynku PPP oraz omówią wyzwania stojące przed dalszym rozwojem partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji, więcej informacji uzyskają Państwo na stronie: www.ppportal.pl/konferencja-ppportal-pl

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
projekt i realizacja: Triso.pl