I spotkanie Kandydatów na Członków Grupy Kompetencyjnej Animatorów Klastrów

Wraz z Nowym Rokiem Samorząd Województwa Pomorskiego rozpoczyna kolejne działania, zmierzające do zwiększenia innowacyjności regionalnych przedsiębiorstw, a tym samym podniesienia konkurencyjności regionu.


Wśród planów na najbliższy okres jest powołanie „Grupy kompetencyjnej koordynatorów, animatorów i liderów klastrów regionalnych”.
I spotkanie Kandydatów na Członków Grupy Kompetencyjnej Animatorów Klastrów odbyło się 31 stycznia 2012 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku.


Podczas pierwszej części spotkania uczestnicy mieli możliwość wysłuchania obszernej wypowiedzi na temat animowania działalności klastra opartej o przykłady takich organizacji.


W drugiej części spotkania poproszono uczestników o wspólne zastanowienie się nad oczekiwaniami wobec koordynatora, animatora i lidera klastra, a Dyrektor Biura Rady Fundacji Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych  - Pan Marek Dondelewski - przedstawił koncepcję powołania "Pomorskiej Grupy Kompetencji Klastrowych".


www.innopomorze.pomorskie.eu

 

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
projekt i realizacja: Triso.pl