II Europejski Kongres MŚP

 

 

W Katowicach w dniach 24-27 września 2012 roku odbędzie się II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W ramach tegorocznej edycji zaplanowano ponad 60 paneli dyskusyjnych, w których weźmie udział ponad 250 prelegentów z Polski i zagranicy, a liczba uczestników szacowana jest na sześć tysięcy.

II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest kontynuacją idei spotkania biznesowego sektora MŚP, które miało miejsce w roku ubiegłym. Poprzedni kongres stał się płaszczyzną wielu debat i dyskusji skupiających przedstawicieli sektora MŚP i dużych firm, świata nauki, instytucji otoczenia biznesu, samorządów terytorialnych oraz władz rządowych. Honorowy Patronat nad przedsięwzięciem objął Prezydent RP – Pan Bronisław Komorowski, a w panelach dyskusyjnych udział wzięli członkowie polskiego rządu, łącznie z Prezesem Rady Ministrów, Panem Donaldem Tuskiem.

Patronat honorowy nad II EKMŚP objęli:Prezydent RP Bronisław Komorowski, Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso oraz Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz. Pracom Komitetu Honorowego przewodzi prof. Jerzy Buzek, natomiast pracami Rady Programowej kieruje Janusz Steinhoff – Przewodniczącym Rady Krajowej Izby Gospodarczej oraz Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Tematami wiodącymi tegorocznego Kongresu są Nowoczesne zarządzanie w mikro, małej i średniej firmie, internacjonalizacja przedsiębiorstw – biznes bez granic, innowacje dla MSP orazSamorząd Gospodarczy i Terytorialny a Biznes, natomiast głównym celem spotkania będzie przekazanie informacji na temat aktualnych wyzwań dla przedsiębiorcy we wszystkich procesach zarządczych w firmie. Podczas poszczególnych paneli eksperci oraz doświadczeni menedżerowie polskich i europejskich firm będą przedstawiać aktualne trendy i kierunki w zarządzaniu, które, na co dzień są troską każdego przedsiębiorcy.

Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych również pojawi się na Kongresie. Pan Prezes Przemysław Jura weźmie udzial w dyskusji panelowej pn. "Finansowanie rozwoju i inwestycji", która odbędzie się 25 wrzesnia br. w godz. 11.00 - 13.00 w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (Wydział Prawa i Administracji, ul. Bankowa 11b, Aula nr 2). Wszystkich zainteresowanych tematyką inwestycji rozwojowych,  pożyczek, kredytów, pozyskania kapitału z gieldy czy z emisji obligacji serdecznie zapraszamy do udziału w tym panelu i wspólnej debaty.

Wydarzeniem towarzyszącym Kongresowi są Targi Produktów i Usług Małych i Średnich Przedsiębiorstw BIZNES EXPO oraz Program adresowany do jednostek samorządu terytorialnego "Samorząd, który wspiera MŚP".

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w II Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw proszone są o dokonanie rejestracji za pomocą elektronicznego formularza, który jest dostępny na stronie głównej Kongresu www.kongresmsp.eu  w zakładce Rejestracja, Formularz Rejestracyjny. Rejestracja obejmuje wszystkich uczestników Kongresu – w tym także partnerów, przedstawicieli mediów, zagranicznych gości oraz wystawców, którzy chcą wziąć udział w Targach Biznes Expo. Rejestracja potrwa do 16 września. Liczba miejsc jest ograniczona – o udziale w Kongresie będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji na stronie www.kongresmsp.eu

 

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
projekt i realizacja: Triso.pl