II Forum Paliw Alternatywnych pod patronatem Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych

II Forum Paliw Alternatywnych „Spalanie biomasy i paliw alternatywnych w energetyce i przemyśle cementowym”

Do udziału w Forum serdecznie zapraszają organizatorzy:

•    Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych Politechniki Częstochowskiej
•    Fundacja Rozwoju i Innowacyjności
•    Eltur-Serwis Sp. z o.o.

19 - 22 września 2012 r. Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy "Złoty Sen" w Złotnikach Lubańskich ( woj. dolnośląskie)

Patronat Honorowy nad drugą edycją Forum objął Minister Gospodarki oraz Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

Celem Forum jest wymiana najnowszych osiągnięć, informacji oraz doświadczeń w zakresie energetycznego wykorzystania biomasy oraz paliw alternatywnych.

Tematyka II Forum Paliw Alternatywnych:
•         stan aktualny oraz perspektywy energetycznego wykorzystania biomasy oraz paliw alternatywnych w aspekcie prawnym,
           technicznym oraz ekonomicznym,
•         nowoczesne rozwiązania technologiczne instalacji do termicznego wykorzystania paliw alternatywnych,
•         zagrożenia eksploatacyjne wynikającym ze spalania lub współspalania biomasy oraz paliw alternatywnych,
•         zagadnienia ochrony środowiska związanym z termicznym wykorzystaniem paliw alternatywnych,
•         doświadczenia eksploatacyjne współspalania biomasy oraz paliw alternatywnych w energetyce oraz w przemyśle cementowym,
•         finansowanie inwestycji wytwarzania oraz współspalania biomasy oraz paliw alternatywnych,
•         metody i procesy wytwarzania oraz uszlachetniania biomasy oraz paliw alternatywnych,
•         procedury badawcze i analityczne w zakresie oceny jakości paliw alternatywnych,
•         zagadnienia spalania biomasy i paliw alternatywnych w krajach UE.

REJESTRACJA …

Kontakt z organizatorem:
Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych
Politechnika Częstochowska
ul. J.H. Dąbrowskiego 73
42-200 Częstochowa
tel/fax: +48 34 3250-933
e-mail: mgorecka@fluid.is.pcz.pl
www.forumpaliwalternatywnych.pl
 

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
projekt i realizacja: Triso.pl