III spotkanie liderów i animatorów klastrów

 

 

III spotkanie liderów i animatorów klastrów Pomorskiej Grupy Kompetencji Klastrowych

 

16 marca br. zainicjowano Pomorską Grupę Kompetencji Klastrowych. Najblizsze posiedzenie grupy roboczej zostanie poświęcone planom działania Grupy oraz jej strukturze.

Pomorskie Inicjatywy Klastrowe serdecznie zapraszają do aktywnego włączenia się w działalność Grupy.
Pierwsze posiedzenie grupy roboczej Pomorskiej Grupy Kompetencji Klastrowych odbędzie się 11 maja br. o godz. 12.00 w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Okopowej 21/27.

 

PROGRAM

1. Informacja dotycząca aktualnego stanu realizacji Regionalnego Programu Wspierania Klastrów dalsze etapy wdrażania, planowane konkursy, zasady, kryteria wsparcia inicjatyw klastrowych ze strony Samorządu Województwa Pomorskiego – przedstawiciel Departamentu Rozwoju Gospodarczego UMWP

2. Cele i rola Pomorskiej Grupy Kompetencji Klastrowych w kształtowaniu polityki proinnowacyjnej  Samorządu Województwa – przedstawiciel Departamentu Rozwoju Gospodarczego UMWP

3. Ramy rozwoju polityki klastrowej jako instrumentu służącego realizacji celów gospodarczych Województwa Pomorskiego:

·         - prezentacja założeń i etapów realizacji współpracy  w ramach inicjatyw klastrowych

·         - omówienie zakresu i produktów polityki klastrowej przy współpracy z doradcą Instytutu Nauk Społecznych i Ekonomicznych

4. Propozycja organizacji, struktury i podziału na zespoły wraz z określeniem podstawowych obszarów  tematycznych prac PGKK – przedstawiciel partnera regionalnego 

5. Dyskusja i uwagi uczestników dotyczące PGKK i zakresu tematycznego, uzgodnienia dotyczące podziału na zespoły - wskazania zakresu prac na kolejne spotkanie PGKK w dniu 30 maja 2011 roku – przedstawiciel partnera regionalnego

6. Podsumowanie i rekomendacje  - przedstawiciel INES oraz UMWP DRG

 

Szczegółówe informacje


          

 

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
projekt i realizacja: Triso.pl