Instytucja Otoczenia Biznesu

Fundacja INES ubiega się o akredytację z Ministerstwa Rozwoju dla ośrodków świadczących usługi proinnowacyjne!

Wkrótce Fundacja INES stanie się akredytowaną Instytucją Otoczenia Biznesu i przedsiębiorcy będą mogli uzyskać dofinansowanie na usługi świadczone przez Fundacje INES w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Dofinansowanie przeznaczone będzie dla przedsiębiorstw na usługi świadczone rzez Fundacje INES takie jak doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu technologii, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych, a także korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone.

Zapraszamy do współpracy!

Więcej informacji o dofinansowaniu dla przedsiębiorców znajduje się na stronie PARP

http://poir.parp.gov.pl/proinnowacyjne-uslugi-iob-dla-msp/poddzialanie-2-3-1-proinnowacyjne-uslugi-iob-dla-msp

 

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
projekt i realizacja: Triso.pl