Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Partnerem IX PR Forum 2012

 

Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych w imieniu organizatora - Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach serdecznie zaprasza na  IX PR Forum, ktore odbędzie się 17 - 19 września br. w Wiśle.

Używając potocznego języka można stwierdzić, że public relations zrobiło w Polsce zawrotną karierę. Do kwietnia 2010 portal specjalistów branży www.proto.pl publikował comiesięczne raporty o obecności PR w polskich mediach. Przez dłuższy okres czasu można było zaobserwować trend wznoszący, to znaczy zainteresowanie mediów PR-em rosło, poza miesiącami letnimi, które charakteryzują się sezonowym spadkiem aktywności biznesowej w ogóle. Kwiecień 2010 roku odbiegał już od tej tendencji. Niestety późniejszych raportów portal nie opublikował. Jednak analiza kilkuletnich sprawozdań pozwala na podsumowanie, że PR w Polsce cieszył się wzrastającą medialną popularnością.

Jednakże, pomimo wzrastającej popularności dziedziny, zainteresowanie badawcze, naukowe, analityczne nie jest tak dynamiczne i fascynujące. Na świecie publikuje się wyniki studiów nad rozwojem dyscypliny, podczas gdy w Polsce pełna analiza ewolucji tak praktyki, jak i teorii, jest ciągle zagadnieniem niszowym. Poza tym nadal słychać nieco lekceważący ton o nauce i badaniach dotyczących PR, pomimo kilku corocznych konferencji naukowych poświęconych tej dziedzinie. Koniecznym jest więc zadanie pytania: dlaczego po 22 latach od początku przeobrażeń gospodarki polskiej, istnienia demokracji, wolności słowa, wolnego rynku i przemian społecznych, public relations nie doczekało się własnego naukowego czasopisma, w księgarniach nadal dominują proste, żeby nie powiedzieć prymitywne, poradniki typu: ‘jak w tydzień zostać profesjonalnym specjalistą public relations’, a specjalność akademicka nadal nie ma jasnego i spójnego programu, nie mówiąc o klarownej przynależności do konkretnego kierunku naukowego.

Od 2004 roku pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach podejmują wysiłek, aby public relations był uznaną dziedziną naukową i swoimi badaniami wspierał praktykę profesjonalistów. W tym roku po raz IX pracownicy Uczelni chcą spotkać przy jednym symbolicznym stole: badaczy, teoretyków i praktyków PR.

W 2012 roku miejscem spotkania specjalistów PR jest Hotel Patria w Wiśle. Tematyka tegorocznej konferencji jest tradycyjnie szeroka, jednakże w sposób szczególny skupiać się będzie na analizie współczesnych wyzwań dla public relations w aspekcie nowych mediów.

Problematyka nowych mediów będzie rozpatrywana w wielu obszarach oddziaływania: w budowaniu relacji z interesariuszami, w ich wykorzystaniu do upowszechniania idei społecznej odpowiedzialności organizacji, czy znaczenia w sytuacji kryzysowej organizacji.

Nowym tematem, który organizatorzy chcą omówić w trakcie tegorocznej Konferencji jest promocja oraz wizerunek nauki i człowieka nauki.

Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie:

web.ue.katowice.pl/pr_forum/

Szczegółowy program Forum

 

Opracowała:

Anna Adamus-Matuszyńska

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
projekt i realizacja: Triso.pl