IV Forum Gospodarcze InvestExpo

IV Forum Gospodarcze InvestExpo już za nami !

W dniach 20-21 marca 2012 roku w Hotelu Arsenal Palace Chorzowie odbyła się czwarta edycja Forum Gospodarczego InvestExpo pod hasłem: „Wiedza. Biznes. Finanse”. Głównym celem przedsięwzięcia było wskazanie kluczowych obszarów współpracy pomiędzy środowiskami nauki, biznesu i finansów, będących inspiracją dla kreatywnego wytyczania nowych ścieżek rozwoju sektora MŚP.

 

Forum skupiło przedstawicieli świata polityki, gospodarki, ekonomii i finansów, mediów, władze samorządowe oraz środowisko naukowe i akademickie. Wśród gości znaleźli się m.in.: Adam Matusiewicz, Marszałek Województwa Śląskiego, Andrzej Kotala, Prezydent Miasta Chorzów, Małgorzata Mańka-Szulik, Prezydent Miasta Zabrze, Jacek Błoński, Szef Lewiatan Business Angels, Piotr Wojaczek, Prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Tadeusz Donocik, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, czy Jacek Frejlich, Prezes Zarządu Centrum Banku Śląskiego. Przedsięwzięcie, skierowane do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, zgromadziło blisko 300 osób.

 

Tematami IV szczytu biznesowego, budzącymi ogromne zainteresowanie i stającymi się przedmiotem ożywionych dyskusji, były:

Anielskie inwestycje wsparciem dla MŚP – temat, który został poświęcony Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu – Innowacja, przybliżając m.in. najnowsze trendy inwestycyjne Aniołów Biznesu.                                   

Polska - stabilny rynek dla inwestorów?, którego głównym celem była diagnoza potencjału inwestycyjnego województwa śląskiego, inwestycje w innowacje czy przybliżenie narzędzi emisyjnych wspomagających skuteczność finansowych rozwiązań wsparcia dla biznesu.

 

Kobieta – biznes – finanse, który został poświęcony przede wszystkim roli kobiet
w innowacyjnej gospodarce, oraz kreowaniu wizerunku w biznesie.

 

Innowacyjne technologie w działalności MŚP - współpraca sektora nauki
i biznesu,
gdzie główny akcent został położony na nowoczesne źródła finansowania innowacji dla MŚP, impulsy rozwojowe dla firm innowacyjnych czy innowacje oraz
i ich wpływ na rozwój MSP.

 

Rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu orz Marketing i PR w biznesie

 

Ponadto Forum Gospodarczemu towarzyszyło spotkanie pomysłodawców z Aniołami Biznesu oraz spotkanie Stowarzyszenia Association of Business Angels Network - ABAN, które umożliwia wielopłaszczyznową współpracę podmiotów rynku early-stage w Polsce.

 

Forum Gospodarcze InvestExpo z roku na rok wzbudza coraz większe zainteresowanie wśród przedsiębiorców sektora MŚP. Skupia ono bowiem w jednym miejscu – z jednej strony - wysokiej klasy ekspertów, praktyków, inwestorów, którzy dzielą się z uczestnikami swoimi doświadczeniami, specjalistyczną wiedzą, wskazując i podpowiadając jak osiągnąć sukces, umocnić pozycję rynkową przedsiębiorstwa i zbudować jego przewagę konkurencyjną. Z drugiej zaś – przedsiębiorców, innowatorów poszukujących wsparcia we wdrożeniu i rozwoju własnych innowacyjnych, dobrze rokujących biznesów. Forum stanowi zatem doskonałą płaszczyznę wymiany wiedzy, doświadczeń i pomysłów, stając się niepowtarzalną szansą na pozyskanie wartościowych kontaktów biznesowych, które mogą zainicjować owocną współpracę. Forum Gospodarcze tworzy właściwą aurę oraz klimat wzajemnego zaufania tak potrzebnego do budowania podstaw uczciwego, wiarygodnego i odpowiedzialnego biznesu.

 

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
projekt i realizacja: Triso.pl