Konferencja ManuFuture 2011 we Wrocławiu

Materiały i techniki wytwarzania przyszłości

Jak zapewnić efektywną współpracę na rynku globalnym, jak pobudzić synergię w obszarze innowacji i wysokich technologii między państwami Unii Europejskiej, a także krajami stowarzyszonymi czy w jakim kierunku powinny zmierzać nauka i badania w wymiarze europejskim i regionalnym? To główne zagadnieniaeuropejskiej konferencji naukowej - ManuFuture 2011, która odbędzie się we Wrocławiu w dniach 24-25 października.

Konferencja zgromadzi około 600 reprezentantów świata gospodarki, nauki i polityki, przedstawicieli największych firm z wielu branż oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej i reprezentantów agend rządowych. O wysokiej randze tego wydarzenia świadczy również udział w Komitecie Sterującym Konferencji m. in. Ministra Gospodarki Pana Waldemara Pawlaka, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pani Barbary Kudryckiej, Dyrektora Departamentu DG -Industrial Technologies przy Komisji Europejskiej Pana Herberta von Bose, Prezesa Zarządu Daimler AG Profesora Heinricha Flegel czy Prezesa PAN i członka ERC Profesora Michała Kleibera.

Wydarzeniem towarzyszącym ManuFuture 2011 była kampania „NMP dla szkół”.

Konferencja finansowana jest ze środków 7 Programu Ramowego Komisji Europejskiej.

Więcej na: www.manufuture2011.eu/

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
projekt i realizacja: Triso.pl