Konferencja Naukowa, Sopot, 17-18 maja 2012

KONFERENCJA NAUKOWA

„OBLICZA KONKURENCYJNOŚCI PAŃSTW I REGIONÓW GRUPY WYSZEHRADZKIEJ”

Sopot, 17-18 maja 2012 roku

Szanowni Państwo,

Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej oraz Wydział Ekonomiczny UG serdecznie zapraszają do udziału w konferencji naukowej nt. „OBLICZA KONKURENCYJNOŚCI PAŃSTW I REGIONÓW GRUPY WYSZECHRADZKIEJ”, która odbędzie się w dniach 17-18 maja 2011 r. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie przy ul. Armii Krajowej 119/121.

Konferencja jest powiązana z realizowanymi przez Katedrę projektami badawczymi NCN pt. „Analiza porównawcza zmian konkurencyjności nowych krajów członkowskich w procesie integracji z Unia Europejską (na przykładzie Polski, Węgier, Czech i Słowacji)“ oraz „Identyfikacja klastrów przemysłowych w Polsce. Próba oceny ich efektów ekonomicznych. Implikacje dla polityki rozwoju regionalnego”.

Konferencja jest kontynuacją wcześniejszych spotkań naukowców i praktyków zajmujących się problematyką konkurencyjności międzynarodowej sektorów, regionów i państw w szczególnym kontekście Integracji Europejskiej organizowanych na Wydziale Ekonomicznym UG.


Proponowana tematyka konferencji obejmuje:

  • Teoretyczne determinanty konkurencyjności państw i regionów

  • Konkurencyjność i innowacyjność państw i regionów Grupy Wyszehradzkiej z perspektywy makro- i mikroekonomicznej

  • Determinanty i zmiany strukturalne w handlu międzynarodowym państw i regionów Grupy Wyszehradzkiej

  • Wpływ klastrów przemysłowych na rozwój i konkurencyjność regionów

  • Identyfikację efektów wewnętrznych i zewnętrznych klastrów

  • Analizę krytyczną polityki gospodarczej w tym rozwoju regionalnego i polityki wspierania klastrów

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji i prosimy o potwierdzenie udziału w Konferencji oraz zgłaszanie tematów referatów w terminie do 16 marca 2012 roku.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Program

 

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
projekt i realizacja: Triso.pl