Konferencja PSAB-I w Warszawie

 

26-27 października, Hotel Lord, Warszawa


Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu-Innowacja

W dniach 26-27 października 2011 w Hotelu Lord w Warszawie odbyła się Konferencja Naukowo - Informacyjna Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu oraz Konferencja dotycząca finansowania zewnętrznego o charakterze udziałowym.  Podczas dwóch bogatych merytorycznie dni omówione zostały najważniejsze zagadnienia z obszaru finansowania firm we wczesnych fazach rozwoju.  Grono prelegentów składało się z wybitnych ekspertów oraz praktyków rynku early-stage. Zarówno pierwszy jak i drugi dzień konferencji  okazał się „strzałem w dziesiątkę” pod względem doboru tematyki do aktualnych potrzeb rynku early-stage.

Podczas panelu dotyczącego finansowanie anielskich inwestycji wywiązała się ożywiona dyskusja,
w którą chętnie włączały się  osoby z audytorium. Poruszona tematyka dotykała relacji pomiędzy inwestorem a pomysłodawcą.  Eksperci podzielili się swoimi spostrzeżeniami  i doświadczeniami zdobytymi w relacjach przedsiębiorca – inwestor, popartymi przykładami konkretnych realizowanych projektów. Trudny temat innowacyjności - jej ochrony i komercjalizacji został przedstawiony
w bardzo przystępny i ciekawy sposób. 

Drugi dzień konferencji poświęcony został źródłom finansowania oraz kierunkom inwestycji MSP. Uczestnicy dowiedzieli się w jaki sposób inwestor zewnętrzny może wspomóc firmę na wczesnym etapie rozwoju w budowaniu jej wartości i stabilnej pozycji rynkowej. Poznali również specyfikę pozyskiwania kapitału w związku z wejściem na rynek New Connect oraz dzięki funduszom unijnym dostępnym w obecnym 2007-2013 i przyszłym 2014-2020 okresie programowania.

Atmosfera na konferencji była sprzyjająca nawiązywaniu wartościowych kontaktów biznesowych. Mamy nadzieję, że odczucia uczestników w kwestii poziomu merytorycznego i organizacyjnego konferencji są równie pozytywne jak nasze.

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
projekt i realizacja: Triso.pl