Perspektywy rozwoju rynku funduszy venture capital

Ponad 100 osób wzięło udział w krakowskiej konferencji projektu Innofin: „Perspektywy rozwoju rynku funduszy venture capital”.

29 listopada 2012 roku w Krakowie przedstawiciele funduszy venture capital, start-up’ów, a także prywatni inwestorzy i zagraniczni partnerzy dyskutowali na tematy związane z innowacyjnymi inwestycjami. Konferencję, prowadzoną przez Mirosława Konkela, dziennikarza „Pulsu Biznesu”, zorganizowała Małopolska Agencja rozwoju Regionalnego.

Spotkanie rozpoczęło wystąpienie Prezesa MARR, Wiesława Burego, który przedstawił najnowsze wyniki badań rynku i kompetencji pracowników sektora venture capital w Polsce. Wśród barier w dostępie do kapitału VC wymienił z jednej strony brak umiejętności prezentacji pomysłu biznesowego potencjalnym inwestorom, z drugiej wygórowane wymagania inwestorów wobec projektów (w tym ich stopy zwrotu). Vassilis Ragias, przedstawiciel Regionalnej Agencji Rozwoju Regionalnego Zachodniej Macedonii poddał analizie sytuację sektora VC w Unii Europejskiej. Porównywał dostęp do źródeł finansowania małych i dużych firm. Okazuje się, że finansowanie kapitałowe jest najbardziej popularne w odniesieniu do dużych przedsiębiorstw. Tylko 7% MSP skorzystało z niego w ostatnim półroczu. Mówił, że ta sytuacja spowodowana jest m.in. oczekiwaniem inwestorów dużego zysku w krótkim terminie. 

„Rynek kapitałowy w Polsce i Europie – sytuacja obecna i perspektywy rozwoju” to tytuł bloku tematycznego, w ramach którego wystąpił Prezydent Centrum im. Adama Smitha. Robert Gwiazdowski przedstawił wpływ kryzysu gospodarczego na działalność funduszy venture capital. Z kolei analizę rynku Business Angels w Polsce, Europie i USA przedstawił Jacek Błoński, Szef Lewiatan Business Angels oraz Wiceprezydent Zarządu EBAN. Zaprezentował ciekawe dane, które wskazują, że w USA Anioły Biznesu finansują rocznie powstanie 20 tysięcy firm tworzących nowe miejsca pracy. W ciągu ostatnich 3 lat firmy działające na rynku do lat 5-ciu utworzyły w Stanach Zjednoczonych ponad 40 milionów miejsc pracy, podczas gdy te działające na rynku dłużej, posiadają ujemny bilans zatrudnienia. Praktyczne wskazówki, jak osiągnąć sukces przy wykorzystaniu VC przedstawił Krzysztof Bełech, Prezes Zarządu SATUS Venture Sp. z o.o.

Rolę rynku kapitału wysokiego ryzyka w transferze technologii i rozwoju przedsiębiorstw zaprezentował Przemysław Jura, Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznychi Społecznych. W swojej prezentacji pt.: „Jak pokonać 10 barier w drodze do partnerstwa z funduszem venture capital?” Ryszard Kruk z Enterprise Investors przedstawił proces inwestycyjny VC oraz pokazał jakie problemy firmy i inwestorzy mogą napotkać w trakcie jego realizacji.

W konferencji udział wzięli także: Marek Ulman, z Departamentu Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu PARP,  Joanna Dąbrowska, Ekspert Krajowego Punktu Kontaktowego Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP) oraz przedstawiciele Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. – Magdalena Jagiełło-Szostak, Członek Zarządu KFK oraz Maciej Daciewicz, Menedżer Inwestycyjny Funduszu. 

Konferencja była okazją do przedstawienia szerokiego spektrum możliwości finansowania firm oraz najnowszych badań rynku VC w Polsce i krajach partnerskich projektu. Podczas debaty uczestnicy mieli okazję poznać sposoby pokonywania barier finansowych i organizacyjnych funkcjonowania biznesu.

 

Galeria:

 

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
projekt i realizacja: Triso.pl