Program Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r.

Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych zgłosił do Ministerstwa kierunkowe uwagi dotyczące opracowanego w Ministerstwie projektu Programu Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r.

Program Rozwoju Przedsiębiorstw jest nowym, kluczowym dla rozwoju polskiej przedsiębiorczości w ciągu najbliższej dekady kompleksowym katalogiem instrumentów. Jednocześnie, dokument ten stanowi program rozwoju - program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki.

Przekazana przez Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych opinia zawierała zarówno ocenę poszczególnych rozwiązań w projekcie Programu Rozwoju Przedsiębiorstw jak również propozycje dotyczące wprowadzenia zmian do istniejących instrumentów, a także propozycje nowych instrumentów wsparcia przedsiębiorstw w Polsce.

Kierunkowe uwagi wypracowane przez ekspertów Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych, odnosiły się do głównych obszarów działania Instytutu tj. instrumentów finansowego wsparcia, budowy sieci innowacyjnych oraz klasteringu, jako czynników związanych z rozwojem innowacyjności gospodarki.

 

 

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
projekt i realizacja: Triso.pl