Razem znaczy Lepiej

Ruszyła wspólna inicjatywa Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych oraz Starostwa Bieruńsko-Lędzińskiego realizowana w ramach PO KL,  Priorytet VIII, Działanie 8.2, Poddziałanie 8.1.2 – Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie śląskie.


Od 1 marca 2012 przez 18 miesięcy realizujemy projekt stanowiący odpowiedź na potrzeby Powiatu wynikające z dynamicznych zmian zachodzących w życiu społecznym i gospodarczym naszego regionu jak i całego kraju.
Współpraca partnerów lokalnych oraz ekspertów m.in. z dziedziny budowania strategii, socjologii, politologii, inwestycji, zarządzania zmianą, innowacjami i ryzykiem, oraz wielu innych, zaowocuje pomysłami na projekty poprawiające sytuację panującą na rynku pracy, pozwoli lepiej wykorzystać potencjał przedsiębiorczy i inwestycyjny Powiatu, a także doprowadzi do współpracy podmiotów lokalnych, które angażując się w kształtowanie strategii Powiatu zapewnią jego mieszkańcom lepszą przyszłość.


Jaką rolę w tym procesie odegrają samorządy, duże, średnie, małe i mikro przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe oraz mieszkańcy Powiatu? Odpowiedź na te pytania jak i wiele innych można uzyskać poprzez udział w spotkaniu informacyjno-rekrutacyjnym prowadzonym w Powiatowym Centrum Społeczno-Gospodarczym przy ul. Lędzińskiej 24 w dniach 23-24 maja.


Głównym celem działań zaplanowanych w projekcie Razem znaczy lepiej jest poprawa sytuacji społeczno-gospodarczej Powiatu poprzez konsolidację lokalnych partnerów życia społecznego i gospodarczego oraz opracowanie i wdrożenie strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą, aby w Naszym powiecie żyło się lepiej.

 

Kontakt

www.razemznaczylepiej.pl

Biuro Projektu

Powiatowe Centrum Społeczno-Gospodarcze
ul. Lędzińska 24
43-143 Lędziny

e-mail:  razemznaczylepiej@gmail.com

 

Razem znaczy lepiej !

 

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
projekt i realizacja: Triso.pl