Relacja z konferencji w Stalowej Woli

Rozwój przez innowacje i  … dzięki aniołom

Trzeba i należy bezustannie edukować i mobilizować różne grupy społeczne, osoby, instytucje i firmy  w kierunku rozwoju opartego na innowacjach. Potrzebne jest przełamywanie barier i inercji przeszkadzających w podejmowaniu  innowacyjnych przedsięwzięć. Zwłaszcza w sytuacji dostępności różnych mechanizmów wsparcia i źródeł finansowania.

Taka właśnie motywacja zainspirowała Inkubator Technologiczny w Stalowej Woli, Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych oraz Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego do organizacji 21 czerwca br., w Stalowej Woli,  ogólnopolskiej konferencji pod hasłem „Rozwój przez innowacje. Anioły Biznesu i inne formy finansowania przedsiębiorczości oraz działań proinnowacyjnych”.

Wydarzenie poświęcone zostało kwestii innowacyjnych uwarunkowań rozwoju gospodarczego. Dyskutowano na temat najnowszych trendów inwestycyjnych Aniołów Biznesu, budowy sieci współpracy na rzecz innowacyjności, oraz tego czy rozwój bez innowacji może się udać. Prezentowano także praktyczne przykłady finansowania innowacyjnych przedsięwzięć w Polsce

Głównymi adresatami przedsięwzięcia były firmy, instytucje i osoby prywatne, w tym szczególnie młodzież.

Wśród zaproszonych gości i prelegentów znaleźli się m. in.:

- Jolanta Wiśniowska, Dyrektor Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.;

- Zygmunt Cholewiński, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego;

- Przemysław Jura, Prezes Zarządu Association of Business Angels Network (ABAN), Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Koordynator Zarządzający Ponadregionalną Siecią Aniołów Biznesu-Innowacja;

- Antoni Kopyto, Dyrektor ds. organizacji Inkubatora Technologicznego w Stalowej Woli;

- Jolanta Wiśniowska, Dyrektor Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości;

- Prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak, Prorektor Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza

 

Jak stwierdził Antoni Kopyto polski kurs na innowacje jest koniecznością. Udział nakładów na prace B+R w PKB  lokuje nas obecnie w „dolnych rejonach” klasyfikacji gospodarek europejskich, a przedsiębiorcy nadal  skupieni są w większości na rozwiązywaniu bieżących problemów swych firm.  Zasady finansowania badań i rozwoju ciągle nie pozwalają na rozmach działań w tej materii. Niemniej  sytuacja wyjściowa do perspektywy 2014-2020 rysuje się jako dobra, wobec  choćby powstania znakomitej bazy  w postaci ośrodków innowacji i instytucji otoczenia biznesu. Jest ich obecnie ponad 260, a będzie jeszcze więcej, dysponują znakomitym wyposażeniem i wykwalifikowaną kadrą. - Parki  naukowo-technologiczne, inkubatory, centra transferu technologii  tak wyposażone jak nasz Inkubator  Technologiczny mają szansę znaczącego udziału  w proinnowacyjnych przekształceniach polskich miast, wsi, regionów i gospodarki kraju. Mogą i powinny być zarzewiem współpracy, sieciowania na rzecz tych zmian  – przekonywał .

Przemysław Juraw dwóch wystąpieniach przedstawił  najnowsze trendy w inwestycyjnych działaniach „Aniołów Biznesu” w naszym kraju oraz szeroko zaprezentował praktyczne przykłady finansowania innowacyjnych przedsięwzięć w Polsce przez kapitał wysokiego ryzyka.

Dowodów na udane inwestycje polskich inwestorów w rozwój innowacyjnych firm  i  takiej  przedsiębiorczości  jest naprawdę niemało. Pozwala to z pełnym przekonaniem rekomendować  kontakt z Aniołami wszystkim, którzy szukają źródeł finansowania dla swych pomysłów. Także tym, którzy dopiero o rozpoczęciu działalności myślą. Aniołowie Biznesu angażują się bowiem w inwestycje na wczesnych, a nawet bardzo wczesnych  etapach przygotowania i rozwoju. To istotna zmiana w stosunku do obiegowych poglądów nierzadko oceniających tę formę finansowania innowacyjnej przedsiębiorczości jako zastrzeżoną dla rozwiniętych już, ale nastawionych na dalszy rozwój biznesów.

Jolanta Wiśniowskaskupiła się w swojej prezentacji  na aktualnych możliwościach finansowania firm i działaniach innowacyjnych w oparciu o środki pochodzące z programu regionalnego. Wbrew powszechnemu mniemaniu te możliwości nadal  istnieją, choć okres finansowania 2007-2013 zbliża się nieuchronnie ku końcowi, a większość środków już została wykorzystana. Konkursy i nabory nadal jednak trwają i w szczególności są szansą dla przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym.

Zygmunt Cholewiński, Wicemarszałek Województwa  Podkarpackiego wyraził wobec wszystkich uczestników przekonanie, że dorobek przedsięwzięć związanych z innowacyjnym rozwojem regionu Podkarpacia daje podstawy do zadowolenia. A może być jeszcze lepiej, jeśli  działania już istniejących w regionie ośrodków innowacji , wsparte współpracą i współdziałaniem podobnym do inicjowanego przez stalowowolski Inkubator będą  kontynuowane.

Innowacyjna przedsiębiorczość  może się w Polsce udać – to wniosek z kończącej konferencję prezentacji firmy  OPTEAM SA. Ten znany już nie tylko w Polsce producent i integrator systemów wykorzystujących karty procesorowe , lokator Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego i jednocześnie – Inkubatora Technologicznego w Stalowej Woli może się pochwalić wieloma sukcesami. Jednym z ostatnich jest wyróżnienie przyznane w konkursieINNOFIRMA - Parkowe Orły ‘  2012 przez  SOOIPP – Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Autorem prezentacji był p. Michał Szlachta.

 

 

 

Galeria

 

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
projekt i realizacja: Triso.pl