Rtęć - wróżenie z danych. Odkrywanie prawdy

Rtęć - wróżenie z danych. Odkrywanie prawdy

 

Z przyczyn organizacyjnych jesteśmy zmuszeni przesunąć konferencję na rok 2013.

O terminie będziemy Państwa informować.

 

W trakcie konferencji:

·         Przekażemy między innymi najnowsze informacje na temat regulacji prawnych dot. rtęci w Polsce i na świecie.

·         Omówimy jak powinien przygotować się przemysł na nadchodzące zmiany.

·         Poddamy dyskusji mit o Polsce jako największym emitencie w Europie.

 

Tematyka konferencji:

·         Zawartość rtęci w węglach wydobywanych w Polsce, na tle węgli wydobywanych na świecie

·         Rtęć w badaniach bilansowych procesu spalania paliw w Polsce i na świecie

·         Procedury badawcze pomiaru emisji rtęci do środowiska

·         Rtęć - uwarunkowania międzynarodowe

·         Kierunki rozwoju PGE GiEK S.A. w aspektach nowych wyzwań ochrony środowiska w Europie

·         Nowy prawnie wiążący dokument w sprawie rtęci - Konwencja rtęciowa

·         Czy rtęć może zagrozić naszej gospodarce?

 

Prelegenci:

Andrzej Jagusiewicz - Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Waldemar Szulc - Wiceprezes PGE GiEK S.A.

Beata Kowalczyk - Ministerstwo Gospodarki

prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak  - Międzynarodowy Instytut Technologii im. Noblistów, Przewodniczący Komitetu Współpracy Nauki i Biznesu Krajowej Izby Gospodarczej

Elwira Chmielowiec-Karpowicz  - Polskie Stowarzyszenie Laboratoriów Emisyjnych

dr Piotr Burmistrz  - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie


Moderator konferencji - Jerzy Zwoździak

 

Biuro konferencji:
tel. 605 338 852
fax (32) 441 69 98
www.ines.org.pl
e-mail: rtec@ines.org.pl
 

Koszt udziału w konferencji:
Przedstawiciele przemysłu: 890 zł netto + 23% VAT
Pracownicy Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska50% zniżki: 445 zł netto + 23% VAT

Cena obejmuje:
udział w konferencji, materiały z prelekcji,
zaświadczenia uczestnictwa, lunch                    

 

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
projekt i realizacja: Triso.pl