Seminaria informacyjne

W imieniu organizatorów, serdecznie zapraszamy na cykl seminariów poświęconych tematyce społecznej odpowiedzialności biznesu. Najbliższe spotkania odbędą się 12 września w Świdnicy, 13 września we Wrocławiu i 14 września w Legnicy w sali Dolnośląskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Starostwie Powiatowym.   

Tym razem do tematu społecznej odpowiedzialności biznesu orgazniatorzy spróbują podejść trochę inaczej- skoncentrują się na związku CSR z budowaniem innowacyjności firmy. Uczestnicy spotkania dowiedzą się między innymi czym jest CSR, jakie są tendencje rynkowe w kontekście innowacji i CSR, jak wspierać innowacyjność w kontekście CSR, czy jak budować przewagi konkurencyjne w oparciu o społeczna odpowiedzialność biznesu.

Seminaria adresowane są do przedstawicieli firm sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru Dolnego Śląska.

Tematyka spotkań:

*      Czym jest społeczna odpowiedzialności biznesu?

*      Innowacyjność – czym jest i co wnosi do życia, biznesu? Jak budować wzrost firmy w oparciu o innowacyjność?

*      Główne tendencje rynkowe w kontekście innowacji i CSR

*      Szanse i bariery jakie stają przed innowatorami i social entrepreneurs.

*      Korzyści płynące z otwarcia biznesu na innowacyjność w małych i średnich przedsiębiorstwach

 

Zajęcia prowadzić będzie Paweł Niziński –ekspert w zakresie wdrażania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu, wydawca multimedialnego projektu oraz kwartalnika idei CR Navigator.

Seminaria są częścią projektu ‘CSR drogą do innowacji’ realizowanego przez Agencję Rozwoju Innowacji SA w partnerstwie z Dolnośląskim Związkiem Pracodawców, powiatem legnickim i partnerem ponadnarodowym- firmą GoodBrand z Wielkiej Brytanii.

Więcej informacji o spotkaniach i formularz zgłoszeniowy na stronie: www.innowacjecsr.eu

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
projekt i realizacja: Triso.pl