Spotkanie ABAN

20 grudnia br w Polonia Palace Hotel w Warszawie, odbyło się spotkanie w ramach Stowarzyszenia ABAN.

Na spotkaniu omawiane były m.in. cele oraz statut Stowarzyszenia, efektywność sieci oraz ich przyszła konsolidacja, koncepcje przyszłego finansowania sieci, dostępność usług sieci, inkubatorów i funduszy a także poruszany był rynek inwestorów prywatnych, pośredników kapitałowych i finansowych oraz rynek NewConnect.

Spotkanie w Warszawie było okazją, aby omówić możliwości oraz perspektywy rynku aniołów biznesu w Polsce, wspólnie wskazać zmiany niezbędne do wprowadzenia w naszym kraju, a także skutecznie aktywizować jego podmioty i wzmacniać możliwości pozyskiwania kapitału na innowacyjne projekty od aniołów biznesu.

W spotkaniu ABAN wziął udział wysokiej rangi przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki Zastępca Dyrektora Sekretariatu Ministra – Pan Artur Kopijkowki – Gożuch, który aktywnie uczestniczył w dyskusji nad możliwością współpracy pomiędzy sobą podmiotów rynku early-stage w Polsce

 

Więcej informacji o Stowarzyszeniu ABAN: www.aban.org.pl

 

 

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
projekt i realizacja: Triso.pl