Spotkanie inaugurujące działalność Stowarzyszenia Sieci Aniołów Biznesu ABAN

27.09.2011 w Warszawie odbyło się spotkanie inaugurujące działalność Stowarzyszenia Sieci Aniołów Biznesu ABAN. 
Wzięli w nim udział przedstawiciele większości polskich sieci aniołów biznesu 
oraz ekspert z Ministerstwa Gospodarki - pan Michał Kwiatkowski. 
Na spotkaniu przedstawiona została koncepcja Stowarzyszenia, możliwości realizacji wspólnych celów 
polskich sieci, a także europejskie statystyki rynku. 
Przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki zaprezentował inicjatywy, mające na celu uproszczenie prawa
 i redukcję obciążeń administracyjnych przedsiębiorstw oraz instytucji działających na rzecz ich rozwoju. 
Zgodnie z jego deklaracją inicjatywa ABAN ma pełne poparcie Ministerstwa, 
jako instytucja reprezentująca interesy wszystkich sieci aniołów biznesu. 
Oczekują oni również propozycji inicjatyw, które Ministerstwo mogłoby podjąć 
w celu pobudzania aktywności oraz rozwoju rynku aniołów biznesu wraz z oceną skutków ich wdrożenia.
 Po części merytorycznej nastąpiły dyskusje dotyczące działań jakie należy podjąć w najbliższym czasie, 
aby Stowarzyszenie mogło efektywnie działać i reprezentować interesy zrzeszonych sieci.

 

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
projekt i realizacja: Triso.pl