Spotkanie Klastra NANO

Spotkanie Śląskiego Klastra NANO na terenie Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych (SMCEBI), sala nr 24 ( 2 piętro) ul.75 Pułku Piechoty 1; 41-500 Chorzów

PROGRAM:

I Część - Administracja
10:30 - 10:40 Rozpoczęcie Spotkania – Kawa + ankieta
10:40 - 10:50 Przywitanie Gości oraz prezentacja Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych (SMCEBI), - prof. dr hab. Alicja Ratuszna
10: 50 - 11:00 Prezentacja nowych członków Klastra : Alvo, Moratex, Stowarzyszenie Dziennikarzy Śląskich,
11:00 - 11:20 Propozycja struktury Klastra oraz Regulaminu Klastra - dyskusja
11:20 - 12:00 Podsumowanie ankiet + dyskusja
12:00 - 12:15 Przerwa na kawę, kanapki - dyskusja

II Część – Propozycje dla Członków Klastra
12:15 - 12:30 Dyskusja
12:30 - 12:40 Przemysław Jura – Fundacja Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
12:40 - 12:50 Prezentacja możliwych projektów dla Klastra - Piotr Skurzyński
12:50 - 13:00 Marcin Sprawka YOSHI PRIVATE INVESTMENT S.A.
13:00 - 13:30 Ustalenie działań Klastra + dyskusja

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
projekt i realizacja: Triso.pl