Spotkanie SEIPA

18 października 2011 w Warszawie przedstawiciele Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych uczestniczyli w Konferencji Sieci Edukacyjnej Innowacyjnej Przedsiębiorczości (SEIPA), zajmującej się zagadnieniami nauczania przedsiębiorczości na uczelniach nieekonomicznych. Spotkanie to miało na celu podsumowanie wyników kończącego się projektu SEIPA.

W ramach projektu zostały zainicjowane i wdrożone różnorodne programy edukacyjne oraz szkoleniowo-doradcze w zakresie innowacyjnej przedsiębiorczości studentów i kadry naukowej uczelni wyższych. Jednym z kluczowych elementów ekosystemu sprzyjającego postawom przedsiębiorczym jest dostęp pomysłodawców do finansowania zewnętrznego, w tym pochodzącego od aniołów biznesu.

Kierownikiem Merytorycznym projektu jest prof. dr hab. Jerzy Cieślik.

 

Więcej informacji: http://www.seipa.edu.pl/index.php/ida/839/

 

 

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
projekt i realizacja: Triso.pl