O Instytucie

 

Obszary aktywności

 

Fundacja INES jest "think tankiem", tj. niezależną organizacją pozarządową tworząca idee i programy dla życia gospodarczego i społecznego w Polsce. INES jest organizacją prywatną, niekomercyjną i niezależną.

Od samego początku funkcjonowania INES, działalność fundacji jest zgodna z wysokimi standardami Unii Europejskiej, co pozwala na korzystanie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przy realizacji części projektów oraz nawiązywanie współpracy z organizacjami zagranicznymi.

Posiadany przez INES zespół ekspertów w takich dziedzinach jak: prawo, finanse, ekonomia, ekologia czy socjologia, jest jednym z największych atutów organizacji. Eksperci ci, posiadają w swoim dorobku wiele lat pracy, doświadczeń i sukcesów w krajach Unii Europejskiej w organizacjach o różnym profilu działalności. Do tej pory, Fundacja INES zakończyła z pozytywnym wynikiem wiele projektów badawczych, naukowych, szkoleniowych oraz rozwojowych, realizując projekt od fazy koncepcji, poprzez jego przygotowanie, realizację i ewaluację.

Fundacja INES ubiega się o akredytację ośrodka świadczącego usługi proinnowacyjne!

Wkrótce Fundacja INES stanie się akredytowaną Instytucją Otoczenia Biznesu i przedsiebiorcy bedą mogli uzyskać wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Dofinansowanie przeznaczone będzie na doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu technologii, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, a także w zakresie koszystania z norm i regulacji,w  których są one osadzone.

Zapraszamy do współpracy!

 

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
projekt i realizacja: Triso.pl