Instytucje doradcze

THINKTANK jest platformą dialogu i wymiany doświadczeń o najlepszych praktykach zarządzania, przywództwa, strategii i komunikacji dla liderów biznesu i administracji publicznej.
Projekt powstał w 2009 r. jako wydawnictwo, instytucja ekspercka i platforma dialogu między liderami w biznesie i administracji publicznej. Z czasem ewoluował w kierunku nowoczesnego ośrodka analitycznego, który skupia wokół siebie ekspertów z różnych dziedzin. THINKTANK to miejsce, gdzie rodzą się rekomendacje sprzyjające rozwiązywaniu ważnych problemów społecznych, gospodarczych, politycznych czy zarządczych.

www.mttp.pl

 

 

Główne obszary działalności Centrum Wspierania Biznesu to między innymi przeprowadzanie szkoleń i seminariów, opracowywanie lokalnych projektów, tworzenie i wdrażanie strategii rozwoju, integracja społeczności lokalnej, działania na rzecz rynku pracy i osób bezrobotnych czy przeprowadzanie badań rynkowych.

www.cwb.com.pl

 

 

IPO SA od 2007 roku jest firmą consultingową wyspecjalizowaną w rynku kapitałowym i finansowym. Oferuje klientom doradztwo w zakresie pozyskania kapitału, usługi public & investor relations oraz szereg narzędzi dotarcia do klientów i inwestorów, m.in. portal IPO.pl, NoweBiuro.pl, Excluzive.pl, raporty finansowo-biznesowe, organizację czatów giełdowych i biznesowych, konferencji, seminariów, kongresów dla zarządów spółek i inwestorów oraz salony inwestycyjne. Od grudnia 2010 roku IPO SA jest notowana na rynku NewConnect.

Spółka posiada doświadczenie, które zdobyła nie tylko dzięki profesjonalnym pracownikom, ale również dzięki współpracy z prestiżowymi klientami i partnerami. Należą do nich: Giełda Papierów Wartościowych, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, PKPP Lewiatan, media biznesowe takie jak TVN CNBC, TV Biznes, Money.pl, Onet.pl oraz wiele innych.

Jako spółka giełdowa oraz Autoryzowany Doradca NewConnect IPO SA oferuje swoim klientom kompleksowe doradztwo w zakresie pozyskania kapitału z rynku giełdowego oraz komunikacji z inwestorami. Profesjonalnie przeprowadza Emitentów przez wszystkie etapy przygotowania do IPO oraz wspiera w wypełnianiu obowiązków informacyjnych i komunikację po debiucie giełdowym. Głównym celem działalności jest kompleksowa obsługa nawet najbardziej wymagających klientów biznesowych.

 

DSBJ Grupa Doradcza

DSBJ Grupa Doradcza – oferuje usługi z zakresu doradztwa, takie jak budowanie strategii rozwoju firmy, finansowanie dłużne, finansowanie udziałowe, corporate finance oraz szczególną usługę, jaką jest doradztwo strategiczne na rynku chińskim. W ramach działalności DSBJ powstały także osobne podmioty – WB Invest, którego działalność polega na doradztwie i pośrednictwie w obrocie nieruchomościami komercyjnymi, rolnymi oraz terenami dla deweloperów, Tax Consulting – biuro podatkowe świadczące usługi w takich dziedzinach jak księgowość, kadry i płace, rozliczanie księgowe projektów unijnych czy sporządzanie deklaracji dla instytucji państwowych, Pracownia Reklamy Orelli oferująca usługi w zakresie tworzenia identyfikacji wizualnej, kreowania wizerunku, a także Sas Advisors Doradztwo Europejskie – podmiot świadczący usługi w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych i ulg.

www.dsbj.eu

 

 

EBC Solicitors to kancelaria adwokacka specjalizująca się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. Zajmuje się między innymi pomocą w przeprowadzaniu fuzji i przejęć małych i średnich spółek oraz obsługą procesów pozyskiwania kapitału.

www.ebcsolicitors.pl

 

 

ENERGA Innowacje Sp. z o.o. – firma wchodząca w skład Grupy ENERGA, została powołana w roku 2010. Spółka koncentruje swoje działania na realizacji założeń Programu ENERGIA INWENCJI, którego celem jest rozwój innowacyjnych przedsięwzięć z obszaru energetyki. Ideą funkcjonowania ENERGA Innowacje jest wykorzystanie już istniejącego zaplecza takich podmiotów jak: parki naukowo-technologiczne, instytuty naukowe, wyższe uczelnie, centra badawczo - rozwojowe. 

www.energa-innowacje.pl

 

 

Fundacja Rozwoju i Innowacyjności została utworzona po to, aby rozwijać i upowszechniać innowacyjne rozwiązania technologiczne w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego. FRII dysponuje doświadczonymi ekspertami z dziedziny doradztwa prawno-finansowego, którzy pomagają między innymi wdrożyć innowacyjne rozwiązania i pozyskać na ten proces źródła finansowania.

www.frii.org.pl

 

 

Helix Ventures jest firmą inwestycyjno-doradcza działającą na rynku polskim i w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Obszarem zainteresowań Helix Ventures są przede wszystkim spółki z szeroko rozumianej branży technologicznej, firmy usługowe oraz z branży nieruchomości.

www.helixventures.net

 

Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz

Świadczy kompleksowe usługi związane z pozyskiwaniem zewnętrznego dofinansowania projektów inwestycyjnych i rozwojowych. Oferta Kancelarii skierowana jest do przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji publicznych i organizacji gospodarczych. Najważniejsze obszary praktyki Kancelarii to doradztwo europejskie, finansowanie inwestycji i partnerstwo publiczno-prywatne. Istotną rolę w działalności firmy odgrywają także szkolenia i edukacja.

www.kdg.waw.pl

 

 

MCI.BioVentures to fundusz technologiczny działający na zasadzie venture capital. Działalność funduszu opiera się na inwestowaniu w najbardziej atrakcyjne spółki z branży biotechnologii i medycyny.

www.bioventures.pl

 

 

Polska Izba Ekologii – utworzona została w listopadzie 1999 r. i stworzyła między innymi możliwość wnoszenia propozycji i uwag w sprawie projektowanych oraz istniejących aktów prawnych. Jednym z powodów powstania PIE był fakt, że wiele firm i instytucji miało problemy ze znalezieniem fachowców mogących wiarygodnie opiniować projekty przedsięwzięć gospodarczych mających wpływ na środowisko. Na pomoc PIE może liczyć każdy przedsiębiorca, jak i każda gmina, która chce opracować lub zrealizować plan poprawy środowiska. Działalność PIE może być traktowana jako pomoc doraźna, dotycząca konkretnej inwestycji lub może mieć charakter porozumienia w sprawie stałej współpracy.

www.pie.pl

 

Kluczowa kompetencja firmy ProfesCapital Advisors & Brokers to ocena wartości przedsiębiorstw, która umożliwia świadczenie usług doradztwa transakcyjnego we wszelkiego rodzaju operacjach kapitałowych. Firma świadczy kompleksowe usługi w zakresie pozyskiwania kapitału w transakcjach publicznych i prywatnych, wprowadzania spółek na rynek podstawowy GWP oraz New Connect i doradztwa w zakresie fuzji i przejęć przedsiębiorstw.

www.profescapital.pl

 

W zakresie zadań Kancelarii Rachelski i Wspólnicy znajduje się głównie bieżąca obsługa prawna każdego rodzaju przedsiębiorstw – zarówno firm prywatnych, jak i z sektora publicznego, nowych i tych z wieloletnią tradycją. Inne obszary aktywności to między innymi rynek kapitałowy, fuzje i przejęcia, finansowanie projektów, energetyka i infrastruktura czy nowe technologie.

www.rachelski.pl

 

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza - Organizacja samorządu gospodarczego zrzeszająca na zasadzie dobrowolności przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa pomorskiego. Zadaniem statutowym Izby jest między innymi reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych członków, w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej, w szczególności wobec organów państwowych czy nawiązywanie współpracy oraz wymiana doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców.

www.rigp.pl

 

 

Roedl Audit Sp. z o.o. to firma świadcząca usługi w zakresie audytu, doradztwa prawno-podatkowego i księgowości. Spółka założona została w 1977 roku, a jej siedziba mieści się w Norymberdze. Posiada 84 oddziały we wszystkich istotnych centrach gospodarczych świata. Kancelaria zatrudnia obecnie 3025 pracowników na całym świecie.

www.roedl.pl

 

 

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Kobierzyckiej

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Kobierzyckiej – stowarzyszenie składa się głównie z przedsiębiorców, których celem działania jest rozwój Gminy Kobierzyce – zarówno mieszkańców, jak i firm i instytucji w niej działających. Wśród inicjatyw Stowarzyszenia znajdują się między innymi szkolenia dla przedsiębiorców, organizacja imprez charytatywnych i kulturalnych. Wydarzenia kulturalne, które odbywają się pod egidą SZK to m.in.: Country Day Bielany, Wieczór Patriotyczny, Turniej Brydżowy SZK.

 

 

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa jest istotnym partnerem w budowaniu instytucji wspierających rozwój gospodarki rynkowej oraz przedsiębiorczości m.in. poprzez propagowanie idei wolności gospodarczej, konkurencji, prywatyzacji oraz swobody zrzeszania się firm i przedsiębiorców. Organizacja aktualnie w swoich szeregach skupia blisko trzysta podmiotów gospodarczych z różnych regionów Polski. W izbie działają komisje mające za podstawowy cel pomoc i doradztwo firmom członkowskim w zakresie m.in. zdobywania środków finansowych, doradztwa finansowego i podatkowego, logistyki, doboru kadr, rekrutacji i pracy tymczasowej czy tworzenia sieci branżowych.

www.ziph.pl

 

Fundacja zaawansowanych Technologii

Fundacja Zaawansowanych Technologii

Fundacja Zaawansowanych Technologii powstała w 2011 roku w odpowiedzi na potrzeby wywołane rozwojem rynku technologicznego oraz przemianami społeczno-gospodarczymi XXI wieku. Od tego czasu z sukcesem wspiera przedsiębiorczość, komercjalizację najnowszych technologii oraz popularyzuje naukę w Polsce i na świecie.

Celem Fundacji Zaawansowanych Technologii jest promowanie i wspieranie badań, rozwoju technologicznego, przedsiębiorczości, a także transferu i wdrażania nowych technologii. Wspieramy innowacyjność i promujemy kulturę technologii, a także wzmacniamy relacje pomiędzy władzami publicznymi, przedsiębiorstwami i sektorem edukacji. Promujemy ducha przedsiębiorczości poprzez zachęcanie do aplikacji wyników badań w przemyśle i świecie biznesu.

Flagowym przedsięwzięciem FZT jest Program E(x)plory, łączący młodych naukowców i autorytety naukowe, start-up’y oraz duże przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe i instytucje publiczne, media ogólnopolskie i regionalne, szkoły, edukatorów i najlepsze uczelnie wyższe, duże miasta i małe miejscowości. E(x)plory to największa w Polsce inicjatywa wpierająca utalentowaną młodzież w realizacji innowacyjnych projektów naukowych oraz promująca ich osiągnięcia na arenie międzynarodowej.

Ambicją Fundacji jest, aby dzięki realizowanym przedsięwzięciom, polska gospodarka stała się konkurencyjna w stosunku do zagranicznych rywali oraz by innowacyjność i nowe technologie stawały się jej ważnym elementem.

http://www.fzt.org.pl/

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
projekt i realizacja: Triso.pl