Przyjazne przedszkole

Od 01 kwietnia 2013 do 30 września 2014 r. trwa realizacja Projektu „Przyjazne Przedszkole” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Projekt jest realizowany przez Punkt Przedszkolny EGO w Tarnowskich Górach w partnerstwie z Fundacją Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie dostępu do usług przedszkolnych dla 30 dzieci w wieku przedszkolnym poprzez wsparcie i poszerzenie oferty opiekuńczo – wychowawczo – edukacyjnej istniejącego Punktu Przedszkolnego EGO w Tarnowskich Górach w okresie 18 miesięcy oraz utrzymanie punktu wraz ze stworzonymi miejscami przez min. kolejne 18 miesięcy.

 

Kontakt

http://www.ego.edu.pl/

Punkt Przedszkolny EGO Agnieszka Swatek

ul. Sobieskiego 4, 42-600 Tarnowskie Góry

 

Biuro Projektu

ul. Szwedzka 2, 42-612 Tarnowskie Góry

 

 

 

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
projekt i realizacja: Triso.pl