PSAB-I

PSAB-I jest ponadregionalną siecią skupiającą inwestorów prywatnych oraz różnego rodzaju podmioty (renomowane uczelnie wyższe, agencje rozwoju, stowarzyszenia, parki technologiczne, fundusze wysokiego ryzyka, firmy doradcze) uczestniczące w procesie wynajdywania, selekcji oraz wyboru projektów wymagających zewnętrznego finansowania oraz doradztwa dla przedsiębiorców.

Głównym celem merytorycznym projektu jest kształtowanie gotowości inwestycyjnej przedsiębiorców poszukujących źródeł finansowania własnych innowacyjnych przedsięwzięć. Założeniem projektu „Ponadregionalna Siec Aniołów Biznesu – Innowacja” (PSAB-I) jest więc stworzenie platformy/struktury, która umożliwi szeroko pojęty rozwój przedsiębiorstw prywatnych w Polsce.

Zasięg Projektu ma charakter ogólnopolski, przy czym działania w ramach projektu koncentrują się w województwach: mazowieckim, dolnośląskim, lubuskim i podlaskim. Województwa te zostały wytypowane w taki sposób, aby Projekt obejmował swym zasięgiem obszar całego kraju, a zatem aby w Projekcie uczestniczyły regiony o różnym poziomie konkurencyjności i innowacyjności, ilości aktywnych przedsiębiorstw oraz istniejących struktur finansowania zewnętrznego. Taki dobór województw umożliwia nam lepsza analizę stopnia realizacji zamierzonych oraz osiągniętych celów Projektu, a przez to wypracowanie lepszej strategii rozwoju Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu – Innowacja.

Kontakt:

www.psab-i.pl

Biuro Projektu
Fundacja Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
ul.Szeligiewicza 1
40-074 Katowice


e-mail: biuro@ines.org.pl

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
projekt i realizacja: Triso.pl