Szkolenia

Organizowane przez fundację INES szkolenia są skierowane głównie do małych i średnich przedsiębiorców, przedstawicieli sektora nauki, przedstawicieli sektora B+R, przedstawicieli sektora pozarządowego. Zakres tematyki szkoleń obejmuje aktualnie między innymi:

  • Kapitał ludzki jako najważniejszy zasób przedsiębiorstwa;
  • Rola marketingu we wspieraniu rozwoju przedsiębiorstwa;
  • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa;
  • Tworzenie spółek typu spin-off oraz spin-out;
  • Narzędzia informatyczne w zarządzaniu nowo utworzonym przedsiębiorstwem;
  • Droga do pozyskania kapitału na rozwój firmy;
  • Długofalowy rozwój przedsiębiorstwa;
  • Od pomysłu do biznesu; Biznes plan jako główne narzędzie pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania;
  • Kreowanie wizerunku w biznesie;
  • Ochrona własności intelektualnej i handlowej w przedsiębiorstwie.

Tematyka szkoleń wynika  z zidentyfikowanych oraz zgłaszanych na bieżąco potrzeb adresatów naszych szkoleń, dlatego też ich tematyka jest cały czas rozszerzana o nowe zagadnienia.

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
projekt i realizacja: Triso.pl