Uniwersytet w Białymstoku

 

Uniwersytet w Białymstoku powstał w 1997 roku z przekształcenia istniejącej 29 lat Filii Uniwersytet Warszawskiego. Poziom i potencjał naukowy sprawiły, że dziś UwB jest jedną z największych i najprężniejszych  jednostek akademickich w północno-wschodniej Polsce.

 
W skład Uniwersytetu wchodzi dziesięć wydziałów, w tym zamiejscowy w Siedlcach i zagraniczny w Wilnie. Zajęcia i wykłady prowadzi około 900 nauczycieli akademickich (ponad 200 to samodzielni pracownicy naukowi). Obecnie uczelnia kształci ponad 18 tysięcy studentów na 27 kierunkach w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Proponuje też bogatą ofertę studiów podyplomowych – 90 rodzajów.

Uczelnia brała udział w 5., 6. i 7. Programie Ramowym oraz w programie DAPHNE III. Dzięki udziałowi w tych programach realizował projekty badawcze z zakresu fizyki, chemii, pedagogiki, informatyki i matematyki, ekonomii oraz filologii.

Uniwersytet w Białymstoku jest uczelnią, która wciąż się rozwija, stwarza coraz lepsze warunki do pracy naukowej i studiowania. Dowodzą tego m.in. inwestycje: zbudowanie Biblioteki Uniwersyteckiej, budowa auli Wydziału Prawa, Hali Sportowej, centrum obliczeniowego i budynku dydaktycznego na potrzeby Wydziału Matematyki i Informatyki. Największym przedsięwzięciem w dziejach uczelni jest budowa kampusu uniwersyteckiego przy ul. Ciołkowskiego w Białymstoku.

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
projekt i realizacja: Triso.pl