Uniwersytet Wrocławski

 

Jedna z najstarszych uczelni w Europie Środkowej, która na dziesięciu wydziałach kształci ponad 40 tysięcy studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych. Jest to uczelnia nowoczesna, z doskonałym zapleczem dydaktycznym, wnosząca znaczący wkład w rozwój polskiej nauki i odnosząca na tym polu ogromne sukcesy.

Uniwersytet Wrocławski we wszystkich swoich działaniach opiera się na dwóch podstawowych wartościach: prawdzie i wolności wyrażania poglądów oraz akceptuje ducha i fundamentalne zasady wyrażone w bolońskiej Magna Carta Uniwersytetów Europejskich z 1988 roku. Europejski charakter Uniwersytetu Wrocławskiego, jako uczelni otwartej i tolerancyjnej, dodatkowo podkreśla jego położenie kulturowe i geograficzne na pograniczu polskim, czeskim i niemieckim.

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
projekt i realizacja: Triso.pl