Zapytania ofertowe

1. Zapytanie ofertowe dotyczące obsługi księgowej.

2. Zapytanie ofertowe dotyczące telefonów komórkowych.

3. Zapytanie ofertowe na budowę portalu internetowego.

4. Zapytanie ofertowe na stacjonarne usługi telefoniczne i dostęp do Internetu.

5. Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie organizacji konferencji.

6. Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie promocji projektu w mediach.

7. Zapytanie ofertowe na wydruk publikacji książkowej na poziomie centrali.

8. Zapytanie ofertowe na wynajem lokalu na potrzeby biura projektowego na poziomie regionu dolnośląskiego.

9. Zapytanie ofertowe na wynajem lokalu na potrzeby biura projektowego na poziomie centrali.

10. Zapytanie ofertowe na wynajem lokalu na potrzeby biura projektowego na poziomie regionu podlaskiego.

11. Zapytanie ofertowe na wynajem lokalu nr 1 na potrzeby biura projektowego na poziomie regionu lubuskiego.

12. Zapytanie ofertowe na wynajem lokalu nr 2 na potrzeby biura projektowego na poziomie regionu lubuskiego.

13. Zapytanie ofertowe na wynajem sprzętu biurowego na potrzeby projektu.

14. Zapytanie ofertowe na zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych .

15. Zapytanie ofertowe na zakup materiałów reklamowych dla projektu na poziomie centrali.

16. Zapytanie ofertowe na zakup usług telekomunikacyjnych w zakresie obsługi informatycznej, Transferu danych, dostępu do Internetu  i telefonu stacjonarnego.

17. Zapytanie ofertowe o lokal biurowy.

18. Zapytanie ofertowe o stworzenie bazy danych.

19. Zapytanie ofertowe o lokal biurowy.

20. Zapytanie ofertowe - Specjalista ds. merytoycznych.

21. Zapytanie ofertowe o stworzenie platformy.

22. Zapytanie ofertowe - Informatyk.

23. Zapytanie ofertowe - Specjalista ds. merytorycznych II.

24. Zapytanie ofertowe - Eksperci ds. stworzenia modelu IT.

25. Zapytanie ofertowe - pakiety informacyjno-promocyjne.

 

 
Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
projekt i realizacja: Triso.pl